frunza
Bulgarian (Български)   English (United Kingdom)   Română (România)

Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
Doriți să aflați mai multe despre Dezvoltarea Durabilă în Regiunea Transfrontalieră ? Este foarte simplu! Vă oferim un sistem online de instruire la distanță privind dezvoltarea durabilă. Trebuie doar să accesați link-ul sust-tour.webdevc.eu/ .
Aici sunt abordate 8 teme care stau la baza dezvoltarii durabile, vă sunt oferite o serie de studii de caz, dar și teste de îmbunătățire a performanțelor.
Accesul la sistemul online de instruire nu presupune nici un efort financiar din partea dumneavoastră, acesta vă este pus la dispoziție GRATUIT. ...

Main Forum

This is the main forum section. It serves as a container for categories for your topics.
Тази секция е за български посетители и потребители.
11 Topics 2050 Replies
by whyemas
4 years 9 months ago
Această categorie este dedicată vizitatorilor din România!
2 Topics 553 Replies
by administrator
4 years 9 months ago
This category is in English!
2 Topics 521 Replies
by whyemas
4 years 9 months ago

FAQ

1. Ce înseamnă EMAS?
Sistemul comunitar de management de mediu şi audit (EMAS) este instrumentul european de management de mediu conceput pentru a sprijini organizaţiile în îmbunătăţirea continuă a performanţei de mediu integrând conceptul dezvoltării durabile.

2. Ce avantaje oferă înregistrarea EMAS ?
Înregistrarea EMAS conduce la:
• îmbunătăţirea imaginii şi sporirea credibilităţii publice în faţa clienţilor, partenerilor, investitorilor şi comunităţii locale;
• crearea avantajului competiţional pe piaţa naţională şi europeană prin îmbunătățirea performanţei de mediu şi de afaceri;
• noi oportunităţi de afaceri pe pieţele unde procesele ecologice de producţie sunt importante;
• din punct de vedere economic, EMAS conduce la: economii de resurse şi costuri mai mici, prin urmare, reducerea poverii financiare cauzate de strategii de management reactive, cum ar fi remediere, plata de penalităţi pentru încălcarea legislaţiei.

3. Ce reprezintă Eticheta Ecologică ?
Etichetarea ecologică este o schema facultativă, concepută să încurajeze operatorii economici să comercializeze bunuri/servicii cu un impact redus asupra mediului și consumatorii europeni - inclusiv cumpărătorii publici și privați - să le identifice ușor.
Etichetarea ecologică operează pe baza unor criterii, pe grupe de produse/servicii (criterii ecologice și criterii de performanță).

4. Care sunt avantajele oferite de Eticheta Ecologică?
Obținerea Etichetei Ecologice oferă următorele avantaje:
• Sporește încrederea clienților
• Întărește imaginea firmei
• Îmbunătățește imaginea de marcă

5. Cum se poate obține Eticheta Ecologică ?
Eticheta Ecologică Europeană se poate obține prin respectarea a 5 pași esențiali.
1. Verificarea eligibilității produsului
2. Verificarea eligibilității companiei
3. Contactarea autorității competente
4. Completarea formularelor de solicitare
5. Evaluarea solicitării și acordarea etichetei ecologice europene
0 Topics 522 Replies No Posts
1. What does EMAS mean?
The Community eco-management system and audit (EMAS) is the European environmental management tool designed to help organizations into the continuous improvement of environmental performance integrating the concept of a sustainable development.

2. What are the advantages EMAS registration ?
EMAS registration leads to:
• the image improvement and the increasement of public credibility before customers, partners, investors and the local community;
• creating competitive advantage in the national and European market by improving environmental and business performance;
• new business opportunities in markets where green production processes are important;
• from the economic perspective, EMAS leads to: save resources and lower costs, thus reducing the financial burden caused by reactive management strategies such as corrective payment of penalties for the violations of legislation .

3. What is the Ecolabel ?
The Ecolabel is a voluntary scheme, designed to encourage traders to sell goods / services with low environmental impact and European consumers - including public and private purchasers - to identify them easily.
The Ecolabel is operating based on some criterias, by groups of products / services (environmental and performance criterias).

4. What are the benefits of eco-labels?
Getting the Eco-Label offers the following advantages:
• Increases the customer confidence
• Strengthens the company image
• Enhances the brand image

5. How to get a Ecolabel?
The European Ecolabel can be achieved by following the five essential steps.
1. The verification of product eligibility
2. The verification of company eligibility
3. Contacting the competent authority
4. Completing the application form
5. Evaluation of the request and providing the European Ecolabel
0 Topics 544 Replies No Posts
6 Topics 541 Replies
by whyemas
5 years 3 weeks ago

Who Is Online

Total users online: 0 Members and 95 Guests Online
Legend:  Site Administrator Global Moderator Moderator Banned User Guest
  • Total Messages: 4752 | Total Subjects: 21
  • Total Sections: 2 | Total Categories: 6
  • Today Open: 0 | Yesterday Open: 0
  • Today Total Answer: 0 | Yesterday Total Answer: 0
Time to create page: 0.189 seconds
Powered by Kunena Forum