frunza
Bulgarian (Български)   English (United Kingdom)   Română (România)

Cum s? devii mai "verde" cu EMAS ?i Eticheta Ecologic?
emaglogo
Schema European? de Management de Mediu ?i Audit (EMAS) este un instrument de management ce poate ajuta companiile ?i organiza?iile s? ?i mbun?t??easc? performan?ele de mediu.

Organiza?ia dumneavoastr? poate ob?ine certificarea EMAS urmnd urm?torii pa?i:

I. Conduce?i o prim? analiz? de mediu

Ca prim pas n aplicarea pentreu certificarea EMAS, organiza?ia trebuie s? desf??oare o prim? analiz? de mediu, ce va lua n considerare toate aspectele de mediu ale activit??ilor, produselor ?i serviciilor companiei, metodele de conttrol, cadrul legal ?i reglemntar al organiza?iei ?i practicile ?i procedurile de management de mediu existente. Ca rezultat, organiza?ia va identifica oportunit??ile pentru mbun?t??irea performan?ei sale de mediu.

II Adopta?i o politic? de mediu

nregistrarea pentru certificatul EMAS necesit? ca organiza?ia s? adopte o politic? de mediu ?i s? se angajeze la respectarea legisla?iei de mediu existente, prevenirea polu?rii, realizarea unei mbun?t??iri continue a performan?elor de mediu ?i implicarea angaja?ilor ?i clien?ilor n tot acest proces.

III Stabili?i un Sistem de Management de Mediu1. Stabili?i obiective ?i ?intePentru a pune bazele unui sistem integrat de management de mediu, trebuie stabilit un set de obiective ?i ?inte privind protec?ia mediului. Acestea ar trebui s? reflecte viziunea de afaceri a organiza?iei, politica sa de mediu, cerin?ele legale ?i opiniile tuturor p?r?ilor interesate.

Acest set de obiective ar trebui s? fie inteligent (SMART) :

Specific: Concentra?i-v? pe factorii de performan?? importan?i; evita?i expresiile cu n?eles larg, cum ar fi s? devenim mai prieteno?i cu mediul.

M?surabil: Nu uita?i! Ceea ce nu a fost m?surat, nu poate fi gestionat. Prin urmare, obiectivele trebuie s? fie cantitative, pentru a putea fi m?surate. Alege?i unit??ile de m?sur? cu grij?, astfel nct s? pute?i primi feedback cu privire la progress.

Realizabil: Dac? obiectivele sunt setate prea sus, este pu?in probabil ca ele s? poat? fi realizate, ceea ce va demotiva p?r?ile implicate.

Realistic: Pe de alt? parte, dac? obiectivele sunt setate prea jos, compania este posibil s? nu ating? adev?ratul s?u poten?ial. De asemenea, ar trebui evitat? stabilirea unui num?r prea mare de obiective.   

Termen precis: Obiectivele ar trebui ntotdeauna s? includ? o limit? de timp, ce va permite o mai bun? evaluare a realiz?rii lor.  

2. Realizarea unui Program de Management al Mediului

Programul de management de mediu este un plan de ac?iune, ce con?ine resurse suficiente pentru realizarea obiectivelor ?i ?intelor legate de protec?ia mediului.  Pa?ii ce trebuiesc urma?i pentru stabilirea unui stfel de program includ:

-identificarea posibililor pa?i ?i criterii.

-definirea unui termen limit? pentru fiecare m?sur? ce urmeaz? s? fie luat?.

-alocarea responsabilit??ilor pentru diferitele m?suri ce vor fi luate.

-asigurarea securit??ii resurselor.

-primirea de feedback din partea angaja?ilor ce vor fi responsabili pentru implementarea diferitelor m?suri de protec?ie a mediului.

Programul de management al mediului ar trbui s? se concentreze pe 6 arii cheie:
 • Eficien?a energetic
 • Eficien?a materialelor
 • Ap?
 • De?euri
 • Biodiversitate
 • Emisii poluante

Programul de management de mediu ar trebui s? con?in? m?suri pentru alegerea celor mai bune solu?ii pentru companie, din punct de vedere al eficien?ei energetice. Acestea se pot referi la:

 

Adoptare unor practici ecologice de menaj

 

 • Asigura?i-v? c? temperatura pentru termostatele din fiecare camera sunt setate la un nivel corect pentru confortul clien?ilor, pentru a reduce nevoia de a deschide u?ile ?i geamurile, n timp ce instala?iile de aer condi?ionat ?i nc?lzire func?ioneaz?.

 • Electricitatea ?i iluminatul interior nchise: asigura?i-v? c? dispozitivele de iluminat ?i cele care folosesc curent electric sunt nchise n camerele neocupate, imediat ce clien?ii le elibereaz?.
 • Vara ?i iarna, asigura?i-v? c? draperiile, jaluzelele ?i ferestrele sunt nchise atunci cnd o camer? nu este ocupat?.
 • Nu pune?i n func?iune dispozitivele electrice din buc?t?rie dect atunci cnd este necesar ?i nchide?i-le atunci cnd nu mai este nevoie de ele.
 • Asigura?i-v? c? ma?inile de sp?lat vase func?ioneaz? numai la capacitate maxim? func?ionarea la jum?tate din capacitate consum? mult mai mult? energie.
 • ncerca?i s? pozi?iona?i frigiderele ?i congelatoarele departe de zonele de g?tit la temperatur? ridicat?; o loca?ie mai r?coroas? ?i bine ventilat? va reduce consumul de curent electric.
 • Dezghe?a?i frigiderele, mini-barurile ?i congelatoarele atunci cnd este necesar.
 • Asigura?i-v? c? instala?iile de r?cire a pivni?elor opereaz? cu un minim aport de energie electric?: - verifica?i ca temperatura s? nu fie setat? la un nivel prea sc?zut, p?stra?i nchise u?ile pivni?elor/beciurilor, asigura?i-v? c? niciun echipament ce produce c?ldur?, cum ar fi ma?inile de ghea??, congelatoarele, r?citoarele de bere, nu sunt amplasate n pivni??.
 • Opera?i ma?inile de sp?lat vase ?i usc?toarele la nc?rc?tur? maxim?, pentru a minimiza num?rul de opera?iuni.
 • Asigura?i-v? c? temperatura ?i cantitatea apei utilizate sunt n concordan?? cu instruc?iunile oferite de produc?tor.
 • Asigura?i-v? c? intrarea principal? este mereu nchis?, pentru a evita infiltrarea aerului.
 • Stingerea luminilor ce nu sunt necesare, atunci cnd nivelul iluminatului ambiental este suficient sau cnd camerele nu sunt ocupate, poate reduce semnificativ consumul de energie necesar pentru iluminatul interior.
 • Ajusta?i termostatele la temperaturi adecvate, n special n camerele neocupate (s?li de conferin?e, birouri, restaurant, etc.)
 • Ajustarea aerului condi?ionat: opri?i instala?iile de aer ondi?ionat n camere ce nu sunt utilizate permanent, cum sunt s?lile pentru festivit??i, anexele, restaurantele,etc., de ndat? ce acestea sunt eliberate. Ajusta?i termostatele la temperaturi adecvate ?i nu le seta?i la un nivel prea sc?zut (n lunile de var?, o temperatur? a cemerei ntre 22 ?i 24 C este acceptabil? pentru majoritatea persoanelor).
 • R?cire gratuit?: Pe parcursul verii, deconecta?i aparatele de aer condi?ionat, atunci cnd temperatura de afar? este mai sc?zut? dect cea interioar?, pentru a beneficia de un sistem de aer condi?ionat gratuit, prin ventila?ie natural?.
 • Sistemul electric: opri?i echipamentele electrice atunci cnd acestea nu sunt n folosin?? sau nu sunt necesare pentru o perioad? prelungit? de timp. Da?i aten?ie special? modurilor stand-by al sistemelor hi-fi, televizoarelor, computerelor, etc.
 • Asigura?i-v? c? piscina este acoperit?, pentru a reduce evaporarea apei n timpul verii sau pierederea de c?ldur? pe timp de iarn?.

 

 

Asiguarea service-ului ?i mentenan?ei regulate ale echipamentelor

 • Asigura?i-v? c? ave?i un manual actualizat ?i u?or de urmat ce detaliaz? metodele de operare, instruc?iuni ?i set?ri de control standard pentru instala?iile de nc?lzire ?i aerr condi?ionat.

 • Asigura?i mentenan?? regulat? pentru echipamentele de nc?lzire.

 • Asigura?i mentenan?? regulat? pentru echipamentele de ventila?ie ?i r?cire.

 • Asigura?i mentenan?? regulat? pentru ?evile ce transport? abur.

 • Asigura?i mentenan?a regulat?  ?i ajustarea corect? a echimpementelor pentru g?tit.

 • Cur??a?i n mod regulat echipamentele pentru g?tit.

 • Asigura?i mentenan?a ?i ajustarea corect? a ma?inilor de sp?lat rufe.

 • Verifica?i ?i cur??a?i regulate filtrele usc?toarelor de rufe.

 • Asigura?i-v? c? nisipul din camera de sp?lare n contracurent este nlocuit anual, pentru a men?ine o filtrare eficient? a apei

 

mbun?t??irea menegementului de mediu prin oferirea de informa?ii aangaja?ilor ?i clien?ilor.

 •  Informa?i ?i preg?ti?i angaja?ii n leg?tur? cu:
              - importan?a eficien?ei energeticei

             - bune practici de  good gospod?rire

             - mentenan?a preventiv? a echipamentelor

 • Prezenta?i clien?ilor informa?ii despre bune practici pentru eficien?a nc?lzirii spa?iului, deschiderea frestrelor, stingerea luminilor, etc.

mbun?t??irea izola?iei termice a cl?dirii

 • Izola?ia ferestrelor. Ar trebui folosite ferestre cu geamuri duble, pentru a reduce pierderile de c?ldurp, condensarea ?i zgomotul ?i pentru a mbun?t??i confortul termic.
 • Izola?ia pere?ilor interiori. Umplerea cavit??ilor pere?ilor cu termoizola?ie (de ex. vat? mineral?, bile sau spum? de polistiren) poate ajuta la reducerea de pn? la 2/3 a costurilor pentru nc?lzire.
 • Izola?ia pere?ilor exteriori. n acest caz,izola?ia termic? este cel mai bine amplasat? pe exteriorul pere?ilor.
 • Termoizola?ia acoperi?urilor.

Reducerea infiltr?rii aerului

 • Instalarea u?ilor automate la intrare.
 • Preveniea infiltr?rii aerului prin ferestre ?i u?i.

mbun?t??irea microclimatului/ protejarea cl?dirii de soarele verii

 • Instala?i echipamente de umbrire fixe sau externe ?i mobile, pentru ferestrele expuse la soare n timpul verii.
 • Planta?i copaci, arbu?ti sau plante locale, pentru umbrire ?i protec?ie mpotriva vntului.
 • Instala?i piscine deschise sau fntni, pentru r?cirea adi?ional? a mediului, prin evaporarea apei.

Asigurarea unei mai bune utiliz?ri a echipamentului, prin control ?i reglement?ri adecvate

 • Control termostatic
 • Instala?i controale termostatice individuale n camerele pentru oaspe?i.
 • Control automat al sistemelor de nc?lzire ?i aer condi?ionat, n camerele pentru oaspe?i.
 • Introducerea du?urilor cu flux redus ?n b?i, pentru reducerea consumului de ap?.
 • Instalarea sistemelor de chei electronice, pentru a opri curentul electric atunci cnd camerele pentru oaspe?i nu sunt ocupate.
 • Introducerea unor reglemen?ri stricte ce ?in de c?ldur?, pe zone, ?i ajusta?i aceste reguli la nevoile curente ?i nivelul de ocupare al diferitelor zone.
 • Sisteme de control automat al iluminatului interior.
 • Sisteme de control automat al iluminatului pe zone.
 • Controlul sistemelor de ventila?ie: ajusta?i cantitatea de aer venit din exterior pentru a evita sub-ventila?ia sau supra-ventila?ia.
 • Reglementarea temperaturii apei: limita?i temperatura apei la 60C.
 • Controlul temperaturii apei: apa cald? ar trebui s? fie controlat? n func?ie de timp ?i temperatur?.
 • Sistem de management pentru gestionarea eficient? al v?rfului de sarcin? electric?, pentru a reduce consumul de electricitate n timpul perioadelor cu cerin?e maxime de energie.
mbun?t??irea eficien?ei sistemului de nc?lzire (nc?lzirea spa?iilor ?i producerea apei calde)
 
 • Instala?i echipamente eficiente din punct de vedere energetic pentru nc?lzirea spa?iilor ?i/sau producerea de ap? cald? ?i/sau r?cirea spa?iilor.
 • Instala?i un sistem de nc?lzire cu temperaturi sc?zute.
 • Asigura?i izola?ia termic? a boilerelor, a sistemelor de alimentare cu ap?, a tancurilor de ap? caldp ?i a ?evilor ce transport? apa.
 •  Sistem nchis de transport al apei calde, prin care se asigur? existen?a unei surse de ap? cald? n imediata apropiere a robine?ilor ?i returnarea apei calde folosite napoi n sistemul de nc?lzire a apei.
 •  Sisteme locale de nc?lzire instant? a apei.
 • Recuperarea c?ldurii din sistemul de aer condi?ionat, pentru a prenc?lzi apa domestic?.
 
mbun?t??irea eficien?ei sistemelor de r?cire a spa?iului
 
 • Instala?i echipamente eficiente de r?cire a spa?iului.
 • Asigura?i izola?ia termic? a ?evilor ?i conductelor de aer sistemelor de aer condi?ionat.
 • Instala?i ventilatoare de tavan de tip mori?c?.
 
 
mbun?t??irea eficien?ei ventila?iei
 
 •  Instala?i un sistem de recuperare a c?ldurii din aerul evacuat de  instala?ii.
 •  Asigura?i izola?ia termic? a conductelor de aer
 • Instala?i noi motoare a c?ror frecven?? poate fi ajustat?, pentru a activa ventilatoarele, pompele ?i sistemele de r?cire.
 •  Planta?i arbori pe laturile sud-estice ?i sud-vestice ale hotelului, pentru a asigura o umbrire corespunz?toare n timpul verii, ?i deci pentru a limitanevoia de aer condi?ionat.
 •  Asigura?i-v? c? sistemele de ventila?ie sunt eficiente din punct de vedere energetic.
 • mbun?t??irea eficien?ei sistemului de iluminat
 •  Folosi?i tuburi fluorescente ?i  balasturi electronice eficiente energetic n zonele iluminate pentru un timp ndelungat.
 •  Folosi?i semne de ie?ire din LED-uri.
 • Controlul iluminatului interior ilumina?i doar zonele folosite sau care chiar necesit? iluminare permanent?.
 •  Folosi?i becuri eficiente energetic.
 
mbun?t??irea eficien?ei altor echipamente electrice
 
 • Conecta?i ma?inile de sp?lat vase ?i cele de sp?lat rufe la o surs? de ap? cald?.
 • Alege?i echipamente electrice ce prezint? un nivel ridicat al eficien?ei energetice.
 
Idei pentru economisirea apei
 
 •  Sisteme integrate al ciclului de ap?.
 • Instala?ii ecologice de tratare a apei reziduale reciclate, n scopul folosirii acesteia la iriga?ii.
 • Mecanisme de economisire a apei n du?uri.
 • Folosire de lichide biologice pentru sp?lat ?i cur??at.
 • Instalarea unui sistem de captare a apei de ploaie.
 • Folosirea apei de ploaie ?i a apei reciclate.
 • Folosirea toaletelor eficiente din punct de vedere al consumului de ap? (care folosesc o cantitate mai mic? de ap?)
 • Educarea angaja?ilor cu privire la solu?iile posibile de economisire a apei.
 
Producerea de de?euri (inclusiv de?euri periculoase)
 
 • Stabili?i un sistem de gestionare a de?eurilor bazat pe 3 principii: reducere, reutilizare, reciclare.
 • Pune?i la dispozi?ie co?uri pentru reciclare ?i alte astfel de facilitate ce pot fi accesate att de anagaja?i ct ?i de client. 
 • Separa?i de?eurile periculoase de alte tipuri de de?euri.
 • Evita?i folosirea produselor de unic? folosin?? sau care nu pot fi reutilizate.
 • Evita?i folosirea ambalajelor de unic? folosin?? pentru micul dejun.
 
Consumul de substan?e periculoase ?i de hrtie
 • Evita?i consumul de substan?e periculoase ?i hrtie
 • Folosi?i hrtie reciclat? pentru diferite scopuri: printarea documentelor, a informa?iilor pentru oaspe?i, a c?r?ilor de vizit?, etc.
 
Zgomot
 
 • Asigura?i-v? c? toate ferestrele din hotel sunt cu strat dublu, pentru a evita poluare fonic?.
 
Folosirea de tehnologii ce utilizeaz? energie regenerabil?
 
 • Sisteme termice de panouri solare pentru nc?lzirea apei
 • Sisteme de producere a electricit??ii prin panouri fotovoltaice
 • Boiler pe baz? de biomas?
 • Pomp? de energie geotermal? ( pomp? de c?ldur? cu sursa n p?mnt)
 • Micro-sisteme energetice ce folosesc hidroputerea.
 • Energie eolian? turbine eoliene de dimensiuni reduse.
 
IV Realizarea unui audit de mediu intern
 
Dup? ce sistemul de management de mediu este stabilit, ar trebui condus un audit de mediu. Acest audit evalueaz? dac? sistemul de management a fost implementat n conformitate cu politicile ?i programele companiei. Auditul verific?, de asemenea, dac? organiza?ia respect? cerin?ele legale cu privire la protec?ia mediului.
 
V Preg?tirea unei decara?ii de mediu
 
Organiza?ia trebuie s? prezinte o declara?ie a performan?ei sale de mediu. Aceasta va stabili rezultatele ob?inute, n compara?ie cu obiectivele de mediu ?i pa?ii ce urmeaz? a fi lua?i pentru a mbun?t??i n mod continuu performan?ele de mediu ale organiza?iei.
 
VI Verificarea independent?, de c?tre un verificator certificat EMAS
 
Un verificator acreditat EMAS de c?tre un stat membru va trebui s? examineze ?i s? verifice analiza de mediu, sistemul de management al mediului, procedura de audit ?i declara?ia de mediu.
 
 
VII nregistrarea n cadrul organismului competent din statul membru
 
Declara?ia validat? este apoi trimis? organismul competent EMAS pentru nregistrar ?i f?cut public.
 
VIII Utilizarea declara?iei de mediu verificate
 
Declara?ia de mediu poate fi utilizat? pentru a raporta datele cu privire la performan?e n scopul marketingului, pentru evaluarea lan?ului de aprovizionare ?i a achizi?iilor publice. Organiza?ia poate folosi informa?iile din declara?ia validat? pentru a-?i comercializa activit??ile cu sigla EMAS, a evalua furnizorii cu privire la cerin?ele EMAS, ?i a trata preferen?ial furnizorii nregistra?i EMAS.
Surse:
 
                                        Eticheta Ecologic?
 
Eticheta Ecologic? este o certificare europeanp ce ajut? consumatorii s? fac? alegeri mai prietenoase cu mediul, atunci cnd aleg produse ?i servicii ce variaz? de la detergen?i la hoteluri ?i camping-uri.
Pa?ii pentru implementarea Etichetei Ecologice sunt urm?torii:
 
I. Verifica?i dac? produsele sau serviciile pe care le oferi?i sunt eligibile.
 
O list? oficial? a tipurilor de produse ?i servicii ce pot primi Eticheta Ecologic? poate fi g?sit? aici: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html
 
II. nainta?i o cerere c?tre autorit??ile locale pentru certificarea cu Eticheta Ecologic?.
 
 
n Romnia, autoritatea responsabil? n acest sens este Ministerul Mediului ?i Apelor. Organismul competent ofer? informa?ii despre procedura de aplicare, distribuie pachetele de aplicare ?i este responsabil de verificarea mplinirii cerin?elor, nainte de primirea Etichetei Ecologice.
 
III. Preg?tirea unui dosar detaliat ce va ar?ta cum au fost ?ndeplinite criteriile tehnice.
 
IV. Evaluarea
 
Organismul competent va evalua apoi aplica?ia.
 
V. Certificare
 
Dac? aplica?ia este n conformitate cu cerin?ele ?i taxa de aplicare a fost pl?tit?, aplicantul va primi Eticheta Ecologic?, avnd dreptul de a folosi sigla acesteia.
Criteriile pe care serviciile de cazare turistic? trebuie s? le ndeplineasc? pentru a primi Eticheta Ecologic? sunt:
 
Energe
 
 • Electricitate din surse de energie regenerabil?
 • Atunci cnd esxist? acces la surse de energie regenerabil?, cel pu?in 50% din electricitatea folosit? pentru toate activit??ile va trebui s? provin? din aceste surse curate de energie.
 • C?rbune ?i uleiuri grele
 • Fiind considera?i unii dintre cei mai grei factori poluan?i, ace?tia nu vor fi folosi?i ca ?i combustibil pentru sistemele de nc?lzire. n unit??ile de cazare turistic? ce au sisteme proprii de nc?lzire, nu vor fi folosi?i c?rbuni sau uleiuri grele cu un con?inut de sulf mai mare de 0,1% ca surse de energie.
 •  Electricitatea pentru nc?lzire
 • Dac? este posibil, energia regenerabil? ar trebui folosit? ca surs? pentru sistemele de nc?lzire. Aceasta poate include energie provenit? de la panouri solare, turbine eoliene de dimensiuni reduse sau sisteme geotermale.
 • Eficien?a boilerelor
 • Boilerele de ap? noi, ce func?ioneaz? pe combustibil livhid sau gazos, vor avea o eficien?? de cel pu?in 90%.
 • Aer condi?ionat
 • Orice instala?ie de aer condi?ionat achizi?ionat? pe durata folosirii Etichetei Ecologice va avea cel pu?in rata A de eficien?? energetic?.
 •  Izola?ia ferestrelor
 • Toate camerele de oaspe?i vor trebui s? aib? ferestre duble, pentru a evita pierderile de c?ldur? ?i a reduce poluarea fonic?.
 • Oprirea instala?iilor de nc?lzire ?i de aer condi?ionat.
 • Instala?iile de nc?lzire ?i aer condi?ionat ar trebui oprite automat atunci cnd se deschid ferestrele din camere. n caz contrar, clien?ilor ar trebui s? li se ofere informa?ii cu privire la importan?a nchiderii ferestrelor atunci cnd sistemele de nc?lzire sau aer condi?ionat se afl? n func?iune.
 • Stingerea luminilor
 • Luminile din camerele de oaspe?i ar trebui stinse n mod automat atunci cnd ace?tia p?r?sesc camerele. Dac? n hotel nu exist? un astfel de sistem, clien?ii ar trebui s? fie ndemna?i s? sting? luminile de fiecare dat? cnd p?r?sesc camera.
 •  Becuri eficiente energetic.
 • Cel pu?in 60& din becuri ?i 80 % din l?mpile ce func?ioneaz? mai mult de 5 ore zilnic trebuie s? fie eficiente din punct de vedere energetic.
 • Temporizzator pentru saun?.
 • Temporizatoare pentru saun? trebuie instalate pentru a cre?te ?i mbun?t??i eficien?a de operare a saunelor. 
 • Instala?iile pentru nc?lzire exterioar?
 • Zonele exterioare, cum ar fi cele pentru fumat, ar trebui s? fie nc?lzite folosind numai energie regenerabil?.
 • Apa
 • Sursa de ap?
 • Unitatea de cazare ar trebui s? ndeplineasc? planurile, standardele ?i programele locale sau regional? de protejare ?i economisire a apei. Pentru a fi n conformitate cu acestea, unitatea de cazare ar trebui s? aib? ca surs? principal? de alimentare cu ap? utilitatea public? de alimentare cu ap? din zon?.
 •  Debitul apei la robine?i ?i du?uri
 • Debitul mediu al apei din robine?i ?i du?uri, excluznd robine?ii din buc?t?rie ?i c?zi, nu va dep??i 9 litri/minut.
 • Economisirea apei n b?i ?i toalete
 • Clien?ii ar trebui informa?i despre importan?a reducerii consumului de ap? n b?i ?i toalete. Aceste informa?ii pot fi oferite n diferite moduri, inclusiv prin afi?e n b?i, n carte cu informa?ii pentru oaspe?i, sau ca parte a mesajului de bun venit la televizor.
 •  Co?uri de gunoi n toalete
 • Fiecare toalet? va avea un co? de gunoi, iar oaspe?ii vor fi ncuraja?i s? l foloseasc? pentru aruncarea diverselor de?euri, n loc s? le arunce n toalet?.
 • Cl?tirea pisoarelor
 • Toate pisoarele vor avea un sistem de tragere a apei automatic (temporizat) sau manual, astfel nct apa s? nu curg? ncontinuu.
 • Scurgeri
 • Unitatea de cazre trebuie s? reduc? pierederile de ap? prin identificarea ?i eliminarea scurgerilor.
 • Schimbarea prosoapelor ?i cear?furilor
 • La sosire, oaspe?ii vor fi informa?i cu privire la politica de mediu din unitatea de cazare. Aceste informa?ii vor explica faptul c? prosoapele ?i cear?afurile din camere vor fi schimbate la cerere, sau la frecven?a stabilit? de politica de mediu a unit??ii de cazare sau cerut? prin lege ?i/sau reglement?ri la nivel na?ional.
 • Eliminarea corect? a apelor uzate
 • Unitatea de cazare turistic? va informa oaspe?ii cu privire la gestionarea corect? a apei uzate, pentru a evita eliminarea substan?elor ce pot mpiedica tratamentul apei reziduale, n concordan?? cu planul municipal de gestionare a apelor uzate ?i reglement?rile europene n acest sens.
 • Udarea plantelor ?i a gr?dinilor
 • Gr?dinile ?i plantele ar trebui udate la intervale de timp corespunz?toare, determinate de condi?iile climatice ale fiec?rei loca?ii.
 • Tratamentul apei reziduale
 • Apa rezidual? trebuie tratat? pentru a reduce impactul s?u asupra mediului.
 • Detergen?i ?i dezinfectan?i
 • Dezinfectan?i
 • Substan?ele dezinfectante vor fi folosite doar acolo unde este necesar, pentru respectarea cerin?elor legale de igien?.
 • Educarea angaja?ilor cu privire la dezinfectan?i ?i detergen?i.
 • Tot personalul unit??ii de cazare trebuie s? participe ntr-un program de con?tientizare ?i educare cu privire la folosirea corect? a dezinfectan?ilor ?i detergen?ilor.
 • De?euri
 • Separarea de?eurilor de c?tre clien?i
 • Oaspe?ii trebuie s? aib? op?iune de a separa de?eurile, n camer? sau n locuri special amenajate pentru reciclare.
 • Separarea de?eurilor
 • De?eurile vor fi separate n categorii ce pot fi gestionate separat de c?tre companiile locale sau na?ionale de management al de?eurilor.
 • De?euri periculoase
 • De?eurile periculoase ar trebui separate de personalul unit??ii de cazare. Toate tipurile de de?euri periculoase ar trebui identificate , separate, depozitate n condi?ii de siguran?? ?i eliminate de o companie ce se ocup? cu gestionarea de?eurilor periculoase.
 • Transportul de?eurilor
 • Dac? nu exist? un furnizor de servicii de colectare a de?eurilor, unitatea de cazare ar tebui s?-?i asume aceast? responsabilitate ?i s? organizeze propriul sistem de transport ?i eliminare a de?eurilor.
 • Produse de unic? folosin??
 • Achizi?ionarea de produse de unic? folosin?? trebuie evitat?. Acestea includ produse de toalet?, pahare, farfurii ?i tacmuri de unic? folosin??.
 • Ambalajele pentru micul dejun
 • n afara de situa?iile cnd este reglementat prin lege, nu vor fi folosite doze unice pentru mpachetarea alimentelor pentru micul dejun sau pentru alte servicii, cu excep?ia produselor lactate tartinabile (unt, margarin?, brnz? tartinabil?), a ciocolatei, unturilor de arahide sau gemurilor dietetice.
 • Alte servicii
 • F?r? fumat n zonele comune
 • O sec?iune unde fumatul este interzis va fi disponibil? n toate zonele comune interioare.
 • Transportul public
 • Oaspe?ii ?i angaja?ii vor primi informa?ii cu privire la mijloacele de transport n comun disponibile spre ?i dinspre unitatea de cazare.
 
Management
 • Mentenan?? general?

          Unitatea de cazare ar trebui s? realizeze un program integrat de management al mentenan?ei, incluznd toate zonele de mentenan?? ale hotelului.

 • ntre?inerea ?i service-ul boilerelor

          Boilerele puse n func?iune ar trebui ntre?inute cel pu?in o dat? pe an sau la intervalele cerute prin legile na?ionale. Eficien?a ?i nivelul emisiilor trebuie s? fie documentate.

 • Stabilirea politicilor de mediu
          Unitatea de cazare ar trebui s? stabileasc? propria politic? de mediu, un program anual de protec?ie a mediului, un feedback continuu din partea oaspe?ilor ?i un sistem de evaluare ?i monitorizare.
 • Preg?tirea angaja?ilor
          Unitatea turistic? va pune la dispozi?ia angaja?ilor informa?ii ?i programe de preg?tire, inclusiv manuale, pentru a asigura aplicarea m?surilor de mediu ?i de a-i con?tientiza pe ace?tia cu privire la un comportament responsabil cu privire la mediu.
 • Informarea oaspe?ilor
Oaspe?ii ar trebui s? fie con?tien?i de ntregul program de ac?iune cu privire la protec?ia mediului din unitatea turistic?, inclusiv de politica de mediu a acesteia. Ei ar trebui s? fie ncuraja?i ?i motiva?i s? participe n programul de protec?ie a mediului din unitatea de cazare.
 • Date cu privire la consumul de ap? ?i energie.
         Unitatea de cazare ar trebui s? m?soare ?i s? monitorizeze toate tipurile de consum al apei ?i energiei. Atunci cnd este posibil datele vor fi colectate lunar sau cel pu?in anual, pe perioada n care              unitatea turistic? este deschis?, iar datele vor fi exprimate ?i sub forma consumului pe noapte ?i pe mp al spa?iului interior. Aceste date ar trebui raportate organismului competent ce a evaluat certificarea cu  Eticheta Ecologic?.
 •  Colectarea altor date
          Unitatea de cazare va trebui s? m?soare ?i s? monitorizeze toate tipurile de chimicale, detergen?i ?i de?euri periculoase. Aceste date vor fi colectate lunar sau cel pu?in anual.
 • Informa?iile ce apar pe  Eticheta Ecologic?
          Dup? certificare, unitatea de cazare ar trebui s? utilizeze n mod activ sigla Etichetei Ecologice, pentru con?tientizare ?i promovare. A doua caset? a Etichetei Ecologice va con?ine urm?torul text:
          Aceast? unitate de cazare turistic? ia m?suri pentru folosirea energiei regenerabile, economisirea energiei ?i apei, reducerea de?eurilor ?i mbun?t??irea condi?iilor locale de mediu.
           Fiecare dintre aceste cerin?e poate fi evaluat? cu un anumt num?r de puncte. Pentru ca o unitate de cazare turistic? s? primeasc? Eticheta Ecologic?, este necesar ca aceasta s? primeasc? un minim de                     20 de puncte. Puncte n plus pot fi ob?inute prin aplicarea de solu?ii adi?ionale de reducere a consumului de energie. Acestea sunt op?ionale ?i ofer? o gam? larg? de posibilit??i, n func?ie de posibilit??ile ?i politicile de mediu ale fiec?rei unit??i turistice.
 
Aceste criterii op?ionale pot avea leg?tur? cu:
 
Energie
 
 • Generarea electricit??ii prin panouri fotovoltaice sau turbine eoliene.
 • Energie din surse de energie regenerabil?.
 • Eficien?a energetic? a boilerelor
 • Emisiile de noxe ale boilerelor.
 • Sistemul local de nc?lzire
 • Sistem integrat de generarea a electricit??ii ?i c?ldurii
 • Pompe de c?ldur?
 • Recuperarea c?ldurii
 • Termoreglare
 • Izola?ia cl?dirilor existente
 • Sistemele de aer condi?ionat
 • Oprirea automat? a aerului condi?ionat
 • Arhitectur? bioclimatic?
 • Congelatoare, ma?ini de sp?lat vase ?i ma?ini de sp?lat rufe eficiente din punct de vedere energetic.
 • Pozi?ionarea congelatoarelor
 • Stingerea automat? a luminilor n camerele de oaspe?i.
 • Stingerea automat? a luminilor exterioare
 
Ap?
 
 • Utilizarea apei de ploaie
 • Debitul de ap? la robine?i ?i du?uri
 • Debitul de ap? n toalete
 • Consumul apei n ma?ina de sp?lat vase
 • Consumul apei n ma?ina de sp?lat rufe
 • Temperatura ?i debitul apei de la robinet
 • Temporizatoare pentru du?uri
 
Substan?e chimice periculoase
 
 • Detergen?i
 • Vopseluri ?i lacuri de interior
 • Dozajul dezinfectan?ilor pentru apa din piscin?
 • Cur??enia mecanic?Gestionarea de?eurilor
 
 • Gr?dini organice
 • Compostare
 • Pahare de unic? folosin??
 • Ambalajele pentru micul dejun
 • Eliminarea gr?similor/uleiurilor
 • Textile ?i mobile uzate
 
 
Alte servicii
 
 • Comunicare ?i programe educa?ionale cu privire la protec?ia mediului
 • Interzicerea fumatului n camere
 • Biciclete
 • Sticle renc?rcabile
 • Produsele de hrtie
 • Bunuri durabile
 • Mncare organic?
 • Produse alimentare locale
 
Management
 • nregistrarea EMAS sau EN ISO a unit??ii de cazare turistic?.
 • nregistrarea EMAS sau EN ISO a furnizorilor
 • Chestionar cu privire la protec?ia mediului
 • Dispozitive de m?surare a energiei ?i a apei
 • M?suri de mediu adi?ionale
Mai multe informa?ii despre aceste solu?ii pot fi g?site aici: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/apppack_0904.pdf