frunza
Bulgarian (Български)   English (United Kingdom)   Română (România)

despre-ro
 
 

Obiectivele proiectului

 • Promovarea utiliz?rii sustenabile a resurselor naturale ale regiunii transfrontaliere Constan?a Dobrich.
 • Educarea  clusterului de turism ?i a consumatorului de servicii turistice n regiunile Dobrich ?i Constan?a despre nevoia unei utiliz?ri sustenabile a resurselor naturale.
 • Introducereametodelor ?i sistemelor clusterului de turism pentru managementul ?i protec?ia mediului (EMAS ?i ECO LABEL). 


Loca?ia proiectuluiProiectul are loc n regiunea transfrontalier? dintre Constan?a (Romnia) ?i Dobrich (Bulgaria)
mapabout
 
Jude?ele Dobrici ?i Constan?a se ncadreaz? n partea de Est a Luncii Dun?rii. Aceast? zon? de frontier? este diferit? de restul Europei datorit? caracteristicilor sale deosebite, cum ar fi localizarea geografic?, apropierea de Marea Neagr?, structura solului ?i clima, istoria antic?, flora ?i fauna caracteristice ?i un amestec unic de elemente de origine sudic?, cu specii pontice, ponto-caspice, europene ?i eurasiatice ce contureaz? biodiversitatea unic? a acestei regiuni. Regiunea Dun?rii de Jos este singura zon? a Uniunii Europene cu peisaje tipice de step?.

Coridorul de migra?ie a p?s?rilor, "Via Pontica", reprezint? o atrac?ie important? a acestei regiuni.

n zilele noastre, con?tientizarea situa?iei actuale a mediului ?i conservarea biodiversit??ii din fiecare regiune sunt deosebit de necesare.
 
Rezultate ?i beneficii cheie ale proiectului


1. Con?tientizare crescut? a clusterului de turism ?i a consumatorilor de servicii turistice despre protec?ia mediului ?i combaterea schimb?rilor climatice, despre arii protejate ?i puncte de reper naturale din regiune.

2. Condi?ii create pentru ac?iuni integrate pentru dezvoltare durabil? a regiunii transfrontaliere.

3. Capacitate crescut? a IMM-urilor din clusterul de turism pentru dezvoltare durabil?, protec?ia mediului ?i combaterea schimb?rilor climatice.

4. Con?tientizare crescut? a clusterului de turism despre metodele ?i sistemele pentru gestionarea impactului asupra mediului.

5. Condi?ii create pentru certificarea companiilor din clusterul de turism cu standardul european Eco Label ?i EMAS.

6. Cond?ii create pentru dezvoltarea eco-turismului.

7. Interes crescut asupra eco-turismului ?i hotelurilor, aplicnd practici verzi.Componente de proiect ?i rezultate1. Publicitate ?i promovare a scopurilor proiectului, obiectivelor ?i rezultatelor
 • 2 conferin?e de pres?
 • Prezent?ri multimedia
 • Materiale promo?ionale ?i evenimente
 • Publica?ii media ?i reportaje
 • Mas? rotund? pe teme de mediu ?i dezvoltare durabil? a regiunii transfrontaliere


2. Strategie pentru dezvoltare durabil? a regiunii transfrontaliere
 • Analiz? ?i evaluare a st?rii actuale a mediului de-a lungul regiunii m?rii negre din Dobrich ?i Constan?a
 • Studiu de mediu
 • Strategie pentru dezvoltare durabil? a zonei transfrontaliere


3. Campanii de cre?tere a con?tientiz?rii asupra protec?iei mediului ?i dezvolt?rii durabile
 • Green web portal transfrontalier
 • Film de 40 minute pentru protec?ia mediului ?i combaterea schimb?rilor climatice
 •  Materiale promo?ionale


4. Cre?terea capacit??ii imm-urilor din clusterul de turism pentru dezvoltare durabil?, protec?ia mediului ?i combaterea schimb?rilor climatice

 • Curriculum pentru dezvoltare durabil? n regiunea transfrontalier? a clusterului de turism
 • teaching tool ?i cd despre dezvoltarea durabil?
 • Sistem pentru training online la distan??
 • Seminar de 2 zile pe dezvoltare durabil?
 •  Re?ea eco a clusterului transfrontalier
 • Schimb de bune practici
 • Sistem pentru consultan?? online


5. Campanie de cre?tere a con?tientiz?rii clusterului de turism despre certificarea EMAS ?i ECO LABEL
 • Curriculum pentru exper?i despre eco label ?i emas
 • Training de 5 zile pentru exper?i despre eco label ?i emas
 • Seminar de 2 zile pentru clusterul de turism pe cre?terea con?tientiz?rii pe eco label ?i emas
 • Manual pentru certificarea cu eco label ?i emas pentru exper?i ?i clusterul de turism


Planificarea proiectului pe cele 18 luni

2012

2013

 

Despre program

Nume

PROGRAMUL DE COOPERARE TRANSFRONTALIER? ROMNIA-BULGARIA (CBC) 2007-2013

Obiectiv strategic

Apropierea oamenilor, a comunit??ilor ?i a economiilor zonei de grani?? dintre Romnia ?i Bulgaria, n vederea particip?rii la dezvoltarea comun? a zonei de cooperare, prin utilizarea durabil? a resurselor ?i avantajelor sale umane, naturale ?i de mediu.

Sursa de finan?are

Fondul European de Dezvoltare Regional?

Valoarea total?

262 milioane Euro

Zone eligibile

7 jude?e romne?ti: Mehedin?i, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, C?l?ra?i, Constan?a;

9 districte din Bulgaria: Vidin, Vratsa, Montana, Pleven, Veliko Tarnovo, Ruse, Silistra, Dobrich ?i Razgrad

Axe prioritare

1. Accesibilitate: mbun?t??irea mobilit??ii ?i accesului la transport, infrastructur? de informare ?i comunicare.

2. Mediu: Utilizare sustenabil? ?i protejarea resurselor naturale ?i a mediului ?i promovarea unui management de risc eficient n zona transfrontalier?.

3. Dezvoltare economic? ?i social?  prin identificarea ?i consolidarea n comun a avantajelor comparative ale zonei.