frunza
Bulgarian (Български)   English (United Kingdom)   Română (România)

Proiecte verzi

Solu?ii Cheie de Energie:

Un proiect care ofer? informa?ii, suport tehnic ?i preg?tire pentru a ajuta ntreprinderile Europene mici ?i mijlocii din sectorul turismului s? ?i mbun?t??easc? performan?ele energetice ?i utilizarea surselor regenerabile de energie.
 
http://hotelenergysolutions.net

Proiectul EMAS MOVE-IT:

Un proiect European ce promoveaz? implementarea certific?rii EMAS n sectorul turismului, folosind o metod? de grup. Serviciul grupeaz? afaceri mici ?i medii din diferite regiuni n scopul de a promova un pachet competitiv de servicii turistice.  n aceast? manier?, aspectele sociale, economice ?i ecologice ale tursimului sunt mai u?or rela?ionate, oferind astfel o valoare ad?ugat? serviciilor din aceste regiuni.
http://www.move-it.eu/

Hotelurile Martin

Primul lan? hotelier belgian care a primit certificarea EMAS. 10 hoteluri, n 6 ora?e belgiene, au redus cu succes impactul lor asupra mediului privind energia, apa, poluarea solului ?i fonic?, calitatea aerului, m?surile de securitate ?i de preven?ie a riscurilor, sortarea ?i gestionarea de?eurilor, mobilitatea ?i biodiversitatea.
Prin exemplul lor, ei ncearc? s? promoveze practici durabile n sectorul turismului. Pe site-ul lor pute?i g?si pa?ii pe care ei i-au urmat pentru a ajunge un lan? hotelier verde: au reu?it prin ac?iuni concrete, preg?tirea ?i informarea personalului ?i stimulente financiare. Pute?i citi mai multe aici:
http://www.martins-hotels.com/en/configurator/index/tomorrow-needs-today-emas

RELACS: Energie Regenerabil? pentru Spa?ii de Cazare pentru Turi?ti

Proiectul RELACS este un Proiect European ce ncurajeaz? punerea n aplicare a tehnologiilor de energie regenerabil? ?i a m?surilor de eficien?? energetic? n cl?diri de cazare turistic?. n scopul de a atinge obiectivele, proiectul propune  planuri de marketing atr?g?toare pentru hoteluri, cum ar fi o re?ea european? de sta?iuni turistice, un logo pentru energie durabil?, instrumente de informare (website, Catalogul European, bro?uri na?ionale, etc) pe itinerarii RELACS ?i un premiu final. Mai multe detalii pe:
 
http://www.relacs.eu/project.php

Ritz-Carlton Hotel n Berlin

Acest hotel este primul hotel de 5* din Europa care a primit certificarea EMAS. Hotelul are implementate toate standardele EMAS, n scopul de a mbun?t??i continuu performan?ele sale de mediu.
 

Be-Smarter

Aceasta este o re?ea european? care asist? ntreprinderile mici, n punerea n aplicare a Sistemelor de Management de Mediu. Re?eaua este compus? n prezent din membri din 5 ??ri Europene: Estonia, Ungaria, Belgia, Germaia and Fran?a.
http://www.be-smarter.eu/index.html

Proiectul BRAVE

Proiectul B.R.A.V.E. urm?re?te s? sprijine pe deplin integrarea  EMAS (?i a altor sisteme de certificare voluntar?, cum ar fi Eticheta Ecologic? a UE) n termenii legisla?iei de mediu a Statelor Membre ale Uniunii Europene.
http://www.braveproject.eu/

Proiectul EMAS-EASY

Acesta este o variant? standard a EMAS, dezvoltat? pentru a facilita nregistrarea EMAS pentru afacerile mici ?i foarte mici. Metodologia acoper? toate cererile EMAS (?i sau/ ISO 14001) ?i este bazat? pe conceptul Harta Eco. Se adapteaz? foarte bine la structurile organiza?ionale de dimensiuni reduse ?i mai pu?in formale ale interprinderilor mici.
http://www.emaseasy.eu/