frunza
Bulgarian (Български)   English (United Kingdom)   Română (România)

Препоръчaни сайтове

EMAS

Европейската Комисия относно EMAS: http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm

Проекта „Be-Smarter”: http://www.be-smarter.eu/en/best_practice_detail.html?liste=1&id=44

ПлановеEMAS: http://ec.europa.eu/environment/emas/tools/index_en.htm

Румънското Министерство на Околната Среда, относно EMAS: http://www.mmediu.ro/protectia_mediului/emas.htm

EMAS в България: http://www.emas-bulgaria.com/

Регистъра на хотелите по EMAS, по държави:

http://ec.europa.eu/environment/emas/pdf/EMAS%20Registered%20Hotels%20List%20by%20Country.pdf

3x3 Добри причини за EMAS – брошура за предимствата при въвеждането на EMAS:

http://ec.europa.eu/environment/emas/pdf/EMAS_3x3_final-Online.pdf

7 Добри причини за EMAS:

http://www.emas.de/fileadmin/user_upload/06_service/PDF-Dateien/7-good-reasons-for-EMAS.pdf

ЕКОЕТИКЕТА

Европейската Комисия за Екомаркировката: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/

Кой и какво прави за да бъде регистриран с екомаркировка: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/who-does-what.html

Екомаркировка в Румъния : http://www.eticheta-ecologica.ro/

Каталог на екомаркировки : http://ec.europa.eu/ecat/

Подготвяне за екомаркировката: съвети при вземане на решения по отношение на околната средата в хотелите:http://www.traintoecolabel.org/r/en/accomodation

Списък на продукти с екомаркировка:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/eu-ecolabelled-products-and-services.html

Зеления Ключ: екомаркировка за туристическите услуги.

http://www.green-key.org/

Бъди „зелен“!

Съвети за взимане на по-ефективни решения касаещи опазването на околната среда:

http://www.eea.europa.eu/green-tips/#c3=&b_start=0

Инструменти за управление на устойчивия туризъм: https://www.ecogreenhotel.com/

Инструменти за управление на биологичното разнообразие и за устойчив бизнес: http://www.business-biodiversity.eu/default.asp?Menue=97