frunza
Bulgarian (Български)   English (United Kingdom)   Română (România)

‘Зелени’ мнения

1. Аспектите на качесвото на услугите и ситуцията, от гледна точка на сертифицирането на хотелските единици в Румъния.

Една статия, която анализира текущото състояние на туризма в Румъния, в сравнение с тенденциите и статиите, които анализират туристическите ресурси на Румъния ‚зелените услуги‘ в сравнение със съвременните международни тенденции в тази област.http://steconomiceuoradea.ro/anale/volume/2011/n1/090.pdf

2.Опазването на околната среда носи финансова възвръщаемост за хотелите!

Една статия за ползите от въвеждане на екологични методи за управление на хотелските диници.

http://www.move-it.eu/environmental-protection-pays-off-financially-for-hotels_4218

3. Проучване: в Испания,зелените хотели са по печеливши

Според Центъра за изследвания в сферата на хотелиерството, който се намира в Университет Корнел, хотелите, които притежават сертификат за околна среда регистрират по-голяма печалба в сравнение с останалите. Можете да прочетете повече, като посетите следния линк:

http://www.news.cornell.edu/stories/Feb12/EcoHotels.html

4. Мотиви за прилагане на систена за акологичен мениджмънт в компанията ви:http://www.greenwisebusiness.co.uk/resources/environmental-management-systems-1.aspx

5. Ползите и рисковете от прилагането на Екологичните Етикети

http://www.greeninvestmentsguide.com/the-benefits-and-risks-of-ecolabels.php

6. Най-важните 5 стратегии за управление, които биха повлияли вашия хотел

Една статия, която показва ползите от едно устойчиво управление на хотелите.

http://hotelexecutive.com/business_review/483/top-5-environmental-management-strategies-affecting-your-hotel%E2%80%99s-bottom-line

7. Устойчив туризъм: защо трябва да от значение?

Една статия, която описва 3 вида на устойчивост, екологически, икономически и социално - културни,  свързани с туристическото настаняване.

http://landlopers.com/2011/12/25/sustainable-tourism-definition/

8. Румънските хотелиери не са заинтересовани от получаване на Еко-сертификат.

В статията се описва липсата на интерес от страна на румънските хотелиери за екологичните сертификати. В момента има сам 3 хотел в Румъния, които имат Еко-сертификат и няма нови заявки, при положение, че в Европа броя на хотелските единици, които имат този вид сертификат расте.

http://blogconcepthotels.wordpress.com/tag/eticheta-ecologica/

9.Въздействието на туризма по крайбрежните зони: необходимостта от устойчива стратегия за развитието му.

Тази статия разглежда проблемите, свързани с туризма в крайбрежните зони, настоящата екологична ситуация и прогнозата за развитието му.

http://www.marbef.org/wiki/Impact_of_tourism_in_coastal_areas:_Need_of_sustainable_tourism_strategy

10. Към устойчиво развитие на туризма в карйбрежните зони.

Масивния разтеж на туризма в крайбрежните зони през последните десетилетия доведоха до натиск върху околната и културната среда и ефектира отрицателно социялния, икономическия и културния туризъм.  

http://tourismplanningprofessionals.com/?p=136

11. Методите на управление на околната среда и екологичната оценка.

Една статия за ползите от въвеждането на управленска сиситема на околната среда в туризма. 

http://www.netregs.org.uk/library_of_topics/carbon_reduction__efficiency/ems__environmental_reports/the_benefits_of_an_ems.aspx

12. Отговорни придобивки.

Какви са отговорните обществени поръчки и ползата от тях за туристическата индустрия?

http://www.greenhotelier.org/our-themes/responsible-procurement/

13.Отговорно гостоприемство в големите и малките вериги хотели.

Тази статия показв, че големите вериги разполагат с големи ресурси, програми  за оклолна среда и социални отговорности. Малките хотелски вериги могат да се възползват от екологичните мерки, които могат да предприемат.

http://www.greenhotelier.org/destinations/responsible-hospitality-in-independent-hotels-and-smaller-chains/

14. Устойчиво развитие в развиващите се страни.

В тази статия се твърди, че устойчивостта и иновациите са ключов аспект за успеха на развиващите се страни, докато в хотелиерската индустрия следва да имат голяма роля за постигането на промяна.

http://www.greenhotelier.org/our-themes/community-communication-engagement/sustainability-in-emerging-economies/