frunza
Bulgarian (Български)   English (United Kingdom)   Română (România)

Как да станеш по-"зелен" с EMAS и Екомаркировката

emaglogo
EMAS

Eвропейската Схема за Управление на Околната Среда и Одит (EMAS) е инструмент за управление, който може да помогне на компаниите и организациите да подобряват своите екологични показатели.

Вашата организация може да получи сертификатаEMAS следвайки  стъпките:

I. Направете първоначален екологичен преглед

Като първа стъпка в прилагането на сертифицирането по EMAS, организацията трябва да направи първоначален преглед на състоянието на околната среда, в която да се разглеждат всичките екологични аспекти на нейните дейности, продуктите и услугите на компанията, методи за контрол, правната рамка и нормативните актове на организацията, както и съществуващите добри практики за управление на околната среда. В резултат на това организацията ще идентифицира възможностите за подобряване на екологичните показатели.

II Приемане на политика за околната среда

Регистрация за сертификата EMAS изисква от организацията да приеме политика за опазване на околната среда и да се ангажира със спазването на съществуващите екологични стандарти, предотвратяване на замърсяването, постигане на непрекъснато подобряване на екологичните показатели и включването на служители и клиентите в този процес.

III Създаване на система за екологичен мениджмънт1. Определяне на обективи и целиЗа да се установи интегрирана система за управление на околната среда трябва да се създадът набор от екологични цели и задачи. Те трябва да отразяват бизнес визията на организацията, политиката за околната среда, законовите изисквания и вижданията на всички заинтересовани страни. За да се поставят основите на една интегрирана состемаТози набор от обективи трябва да е интелигентно подбран (SMART) :

Специфични: Съсредоточете се върху ключовите фактори за изпълнение; избягвайте изрази с широк смисъл като "да станем по-приятелски настроени спрямо околната среда".

Измерими: Да не забравяме! Това което не било измервано, не може да се управлява. Следователно, целите трябва да бъдат количествени, за да могат да бъдат измерими. Изберете внимателно измерващите единици, така че да можете да получите обратна връзка за напредъка.

Изпълними: Ако определените цели са твърде високи, е малко вероятно те да бъдат постигнати. Това ще обезкуражи намесените страни.

Реалистични: От друга страна, ако определените цели са твърде ниски, дружеството няма да постигне истинския си потенциал. Също така, трябва да се избегне определянето на твърде много цели.

Точни срокове: Целите винаги трябва да включват ограничение във времето, което ще позволи по-добра оценка при тяхното постигане.

2. Създаването на Програма за Управлението на Околната СредаПрограма за управление на околната среда е план за действие, който съдържа достатъчно ресурси за постигане на целите и задачите по опазването на околната среда. Стъпките, които трябва да се следят при създаването на подобна програмата включват:

- Да се набележат възможните мерки и критерии.

- Определяне на краен срок за всяка мярка която трябва да се вземе.

- Разпределението на отговорностите за различните мерки, които трябва да бъдат     предприети.

- Подсигуряването на опазването на ресурсите.

- Получаване на обратна връзка от служителите, които отговарят за изпълнението на различните екологични мерки за защита.

Програма за екологично управление трябва да се фокусира върху шест ключови области:

$1ü  Eнергийна ефективност

$1ü  Ефективността на материалите

$1ü  Водата

$1ü  Отпадъците

$1ü  Биоразнообразието

$1ü  Замрасяващи емисии

Програма за екологично управление трябва да включва мерки за избора на най-доброто решение за компанията, от гледна точка на енергийната ефективност.

Те могат да се отнасят до:

 

Прилагането на битови екологични практики

• Уверете се, че температурата на термостатите във всяка стая са настроени на правилното ниво за комфорта на клиентите. По такъв начинда се намали необходимостта от отваряне на врати и прозорци, докато работи климатизацията и отоплението.

Изключване натока и вътрешното осветление: Уверете се, че устройствата за осветяване и тези които използват електроенергия са затворени в незаетите стаи, след напускането на клиента.

• През лятото и зимата, се уверете, че завесите, щорите и прозорците са затворени, когато стаята не е заета.

• Не използвайте електрически уреди в кухнята, само когато е необходимо и да  ги изключвате когато вече не са необходими.

• Уверете се, че съдомиялната машина работи само с пълен капацитет - работата на половин мощност консумира повече енергия.

• Опитайте се да позиционирате хладилниците и фризерите далеч от райони с висока температура на готвене, при по-хладно и проветриво място ще се намали консумацията на енергия.

           • Размразявайте хладилнициъе и фризерите, мини-баровете, когато енеобходимо.

• Уверете се, че охладителните системи работят с минимална мощност и консумация не електрическа енергия: - проверете дали температурата не е прекалено ниска, дръжте затворени вратите на избите / мазетата, уверете се, че всяко оборудване, което произвежда топлина като лед машини, фризери, охладители на бира не се намират в мазето.

• Работата на миялните машини и сушилните при пълно зареждане за да се намали броят на операциите.

• Уверете се, че температурата и количеството на използваната вода, са в съответствие с инструкциите, дадени от производителя.

• Уверете се, че главният вход винаги е затворена за да се предотврати проникване на въздуха.

• Изключване на ненужните светлини, когато околното осветление е достатъчно или когато стаите не са заети, с това значително може да се намали потреблението на енергия, необходима за вътрешно осветление.

• Настройте термостата на подходяща температура, особено в незаети стаи (конферентни зали, офиси, ресторанти и др.)

• Регулирането на климатика: спирайте климатиците в помещенията които не се използват непрекъснато, като стаи за празненства, допълнителни помещения, ресторанти и други, веднага след като те бъдат освободени. Настройте термостата на подходяща температура за да не е настроен на ниско ниво (през летните месеци,една среднатемпература на стаята между 22 до 24 ° C е приемлива за повечето хора).

Безплатно охлаждане: През лятото, изключете климатика когато външната температура е по-ниска от вътрешната, за да получите безплатна система за кондициониране на въздуха чрез естествената вентилация.

• Електрическата система: изключете електрическото оборудване когато не са в употреба или не са необходими за по-дълъг период от време. Обърнат специално внимание на режимаза готовност на системите Hi-Fi, телевизори, компютри и др.

• Уверете се, че басейна е покрит за да се намали изпарението през лятото или загуба на топлина през зимата.

Подсигуряването на редовна подръжка на оборудването

• Уверете се в редовната поддръжка на отоплителна техника.

• Уверете се в редовната поддръжка на вентилационните и охладителните инсталации.

• Уверете се в редовната поддръжка за тръбите пренасящи пара.

• Уверете се в редовна поддръжка и правилното използване на уредите за готвене.

• Редовно почиствайте оборудването за готвене.

• Уверете се в правилната поддръжка и настройка на пералните машини.

• Проверете и почистете филтрите на сушилните.

 

 

Подобряването на управлението на околната среда чрез предоставяне на информация за служители и клиенти.


 • Информирайте и подготвяйте служителите относно:

- важността на енергийната ефективност

- добри практики на успели стопанства

- периодичната подръжка на оборудването

 • Представянето на инфирмация за клиентите относно добрите практики за енергийната ефективност в помещенията, отварянето на прозорците и изключването на светлините и др.  

Подобряването на термоизолацията• Термоизолацията на прозорците

Трябва да се използват двойно остъклени прозорци за намаляване на топлинниите загуби, конденз, шум и подобряване на топлинния комфорт.

• Изолация на вътрешни стени

Запълването на кухините в стените с изолация (напр. минерална вата или топки пенополистирол) може да помогне за намаляване до две трети от разходите за отопление.

• Изолация на външни стени

В този случай, топлоизолацията е най-добре да се разположи от външната страна на стената.

• Термоизолация на покриви.

Намаляванете на инфилтрацията на въздуха

 • Инсталирането на автоматични врати на входовете
 • Предпазването от инфилтрацията на въздуха чрез прозорци и вратиПодобряването на микроклимата / предпазването на сградата от слънцето през лятото• Инсталирайте фиксирани или външни засенчващи мобилни устройства на прозорците изложени на слънце през лятото.

• Засаждането на дървета, храсти и местни растения за сянка и защита от вятър.

• Инсталиране на външни басейни или фонтани за допълнително охлаждане на околната среда чрез изпаряване.Осигуряване на по-добро използване на оборудване чрез подходящ контрол и регламенти• Термостатичен контрол

Инсталиране на термостатни самостоятелни устройства в стаите за гости.

• Автоматичен контрол на отоплениете и климатика в стаите за гости.

• Въвеждане на душове с нисък поток на водата в баните, за да се намали консумацията на водата. Монтаж на електронни ключове, за да изключите електричество, когато стаите за гости не са заети.

• Въвеждане на строги регламентирани отношение за топлинната енергия по райони и адаптирането на тези правила спрямо текущите нужди и осигуряване на работата на различните области.

• Системи на управление, автоматично вътрешно осветление.

• Автоматични системи за управление на осветлението по зони.

• Контрол на вентилацията: да се коригира обема на въздуха влизащ отвън за да се избегне недостиг или пренасищане на вентилацията.

• Регулиране на температурата на водата: температура на водата да се ограничава до 60 °C.

• Контролирането на температурата на водата: горещата вода трябва да се контролира по отношение на времето и температурата.

• Системата за управление на ефективното използване на електроенергията за да се намали консумацията на енергия по време на периоди на пикови енергийни нужди.

• Таймер за саунаПодобряването на енергийната ефективност на отоплението (парно и топла вода)• Инсталиране на оборудване за енергийно ефективно отопление и / или топла вода за отопление и / или охлаждане на помещенията.

• Инсталиране на отоплителнасистема с ниски температури.

• Подсигурете изолацията на бойлерите, водни системи, водни резервоари и тръбопроводи, пренасящи топлата вода.

• Затворена система за пренасянето на топлата вода, която гарантира съществуването на източник на топла вода в близост до кранчето за гореща вода, използваната вода се върща обратно към бойлера.

• Системи за локално парно и затопляне наводата.

• Въстановяването на топлината от климатичната система зада се затопли водата за битови нужди.

Подобряване на ефективността на охлаждане на помещенията• Инсталирайте ефективно оборудване за охлаждане на помещенията.

• Подсигурете изолацията на  тръбите и въздуховодите на климатиците.

• Инсталирайте вентилатори тип - перка.

Подобряването на ефективността навентилацията

• Инсталирайте система за оползотворяване на топлината от отработения въздух от инсталациите.

• Уверете се в изолацията на въздуховодите

• Инсталиране на нови двигатели, чиято честота може да бъде настроена да се даде възможност за активацията на вентилатори, помпи и охладителни системи.

• Засаздане на дървета в югоизточните и югозападните части на хотела, за да се гарантира правилното засенчване през лятото, и така да се намали нуждата от климатик.

• Уверете се, че вентилационните системи са енергийно ефективни.Подобряването на ефективността на осветителните системи

 • Използвайте луминесцентни лампи и енергийно ефективни електронни баласти за осветлението за дълго време. Използвайте обозначители за изход с LED-осветление.
 • Контрола върху вътрешното осветлениеоборудват се със лампи само често посещаемите зони и тези които се нуждаят в постоянно осветление.
 •  Използвайте енергоспестяващи лампи.

Подобряване на ефективността на други електрически съоръжения

 • Вържете миялните машини и пералните към източник с допла вода.
 • Изберете оборудването, което има висока енергийна ефективност.

Идеи за спестяване на потреблението на водата

Интегрирани системи на водният цикъл.

•  Пречиствателна станция за отпадъчни води които се рециклират за да    се използват за напояване.

• Механизми за пестене на водата в душове.

• Използване на биологични течности за перилни и почистващи препарати.

• Монтиране на съоръженияза улавяне на дъждовната вода.

• Използване на дъждовната вода и рециклирана вода.

• Използване на по-ефективнитоалетни от гледна точка на консумацията на вода (като се използва малко количество вода)

• Обучение на служителите за възможни решения за пестене на вода.

Произвеждането на отпадъци (включително и опасни отпадъци)

• Създаване на система за управление на отпадъците въз основа на 3 принципа: намаляване, повторно използване, рециклиране.

• Осигуряване на кошчета за рециклиране и други подобни съоръжения, които  да бъдат достъпни както за служителите, така и за клиентите.

• Разделно събиране на опасни отпадъци от други видове отпадъци.

• Избягвайте използването на продукти за еднократна употреба или тези, които не могат да бъдат използвани повторно.

• Избягвайте използването на опаковки за закуска за еднократна употреба.

Използването на опасни вещества и хартия

 • Избягвайте използването на опасни вещества и хартия
 • Използвайте рециклирана хартия за различни цели: принтирането на документи, на информацията за гостите, на визитните картички и др.

Шум

 • Уверете се, че всичките прозорци в хотела имат два слоя стъкло, за да се избегне шума.

 Използването на технологии за възобновяема енергияСлънчеви топлинни системи за затопляне на вода

• Системи за производство на електроенергия от фотоволтаични панели

Бойлер основан на биомаса

Помпа за геотермална енергия ( топлина помпа с източник в земята)

• Mикто-енергийни системи, които използват силата на водата.

• Вятърна енергия - малки вятърни турбини.

IV Осъществяване на вътрешен екологичен одит

След като екологичната система за управление е установена, трябва да се проведе  одит на състоянието на околната среда. Този одит оценява дали системата за управление е изпълнена в съответствие с политиката и програмите на компанията. Одитът също така проверява дали организацията отговаря на законовите изисквания за опазване на околната среда.

V Изготвяне на екологична декларация

Организацията трябва да представи отчет за екологичните си резултати. Това ще определи постигнатите резултати спрямо поставените екологични цели и взетите мерки, които трябва да бъдат предприети с цел непрекъснато подобряване на екологичните резултати на организацията.

VI Независима проверка от сертифициран одитор EMAS

Акредитираният проверяващ EMAS от държава-членка разглежда и проверява анализа на околната среда, системата за управление на околната среда, процедурата за одит и екологичната декларация.

VII Регистрация при компетентния орган на държавата-членка

Валидираната декларация от компетентния орган EMAS, се изпраща за регистриране и публикуване.

VIII Използване на проверената екологична декларация

Декларация относно състоянието на околната среда може да се използва за отчитане на данните за ефективността с маркетингови цели, да се направи оценка на веригата за доставки и поръчки. Организацията може да използва информацията от валидирания отчет при продажбата на услугите и продукцията си с логото EMAS, може да оценява доставчиците спрямо изискванията на EMAS и да третира      преференциално регистрирани доставчици EMAS.Източници:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1294_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/emas/emasawards/pdf/EMAS_Awards_booklet.pdf

http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/docpdf/hestrainermanualfinal.pdf

http://ec.europa.eu/environment/emas/toolkit/EкомаркировкатаЕкомаркировката представлява европейското сертифициране което помага на потребителите да направят по-екологосъобразни решения при избора на продукти и услуги, вариращи от перилни препарати до хотели и къмпинги.

Стъпките по въвеждането на Екомаркировката са следните:

I.Проверка дали продуктите или услугите които предлагате са допустими.

Официалния списък на видовете продукти и услуги, на които може да бъде присъден знакът за Екомаркировка може да намерите тук: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html

II. Подадйте заявление до органите на местната власт за сертифицирането с Екомаркировка.

В Румъния отговорният орган в това отношение е Министерството на Околната Среда и Водите. Компетентният орган предоставя информация за процедурата за кандидатстване, разпространява пакетас приложения и е отговорен за проверка на изпълнението на изискванията, преди да се получи Екомаркировка.

III.Изготвяне на подробна документация показва дали бяха спазени техническите критерии.

IV. Оценката

Компетентният орган ще проверява след това заявката.

V. Сертифициране

Ако заявката е в съответствие с изискванията и таксата за кандидатстване бъде платена, кандидатът ще получи Екомаркировка, имайки право да използват логото ЕМAS.

Критериитена които трябва да отговарят туристическите услуги за настаняване, за да получи Екомаркировка са:

Eнергията• Електричество от възобновяеми енергийни източници

Когато има достъп до възобновяеми енергийни източници, най-малко 50% от електроенергията, използвана за всички дейности, ще трябва да дойдат от тези източници "чиста" енергия.

• Въглища и тежки масла

Се считат за едни от най-тежките замърсители, те няма да бъдат използвани като гориво за отопление. Обектите за туристическо настаняване, разполагащи с техните системи за отопление няма да използват въглища или мазут със съдържание на сяра, по-голямо от 0,1%, като източници на енергия.

• Електрическа енергия за отопление

Ако е възможно, трябва да се използва като източник на възобновяема енергия за отопление. Това може да включва енергията, добивана от слънчеви панели, малки вятърни турбини и геотермални системи.

• Ефикасност на бойлерите

Новите бойлери за вода, които работят с течно или газообразно гориво, ще имат ефективност от най-малко 90%.

• Климатични системи

Всеки климатик придобит при използване на екомаркировката може да има най-малко степента „ А „ на енергийната ефективност.

• Изолация на прозорци

Всички стаи за гости ще имат двоен стъклопакет за предотвратяване на загубата на топлина и намаляване на шумовото замърсяване.

• Спирането на отоплението и климатизацията.

Отоплението и климатичната инсталация трябва да се изключват автоматично, когато в стаята има отворени прозорци. В противен случай, клиентът трябва да бъде инфориран за важността на затварянето на прозорците, когато отоплението или климатичната инсталация работи.

• Изключване на осветлението

Осветлението в хотелската стая трябва да се изключва автоматично, когато излезете от стаята. Ако хотела няма такава система, клиентите трябва да се съветват да изключват осветлението, всеки път, когато излязат от стаята.

• Енергоспестяващи крушки.

Най-малко 60% от крушките и 80% от лампите, които работят в продължение на 5 часа на ден, трябва да имат тази функция, за да бъдат ефективни по отношение на енергията.

• Tаймер за сауната.

Таймерът в сауната трябва да бъде инсталиран за увеличаване и подобряване на работната ефективност.

• Отоплителни инсталации на открито

Откритите части, като например за тютюнопушенето, трябва да се нагряват използвайки само възобновяеми източници.

Водата• Източник на вода

Хотелската единица трябва да отговаря на местни или регионални плановете, стандарти и програми за защита и пестене на водата. За да се съобрази с настоящите изисквания, хотела трябва да има като основен източник на вода  общественото снабдяване в района.

• Воден дебит от чешми и душове

Средният дебит на вода от чешми и душове, с изключение на кухнята и банята не трябва да надвишава 9 литра / минута.

• Пестенето на вода в баните и тоалетните

Клиентите следва да бъдат информирани за значението при намаляването на потреблението в баните и тоалетните. Тази информация може да бъде предоставена по различни начини, включително чрез табелки в банята, в книгата с информация за гостите на хотела, или като част от посланието за "добре дошли" по телевизията.

• кофи за боклук в тоалетните

Всяка тоалетна ще има една кофа за боклук, а гостите ще бъдат насърчени да го използват за събирането на различни отпадъци, вместо да ги хвърлят в тоалетната.

• Изплакванетона писоарите

Всичките писоари разполагат с автоматична система за промиване (на определен интервал от време), или ръчно, така че водата да не се хаби постоянно.

• Течове

Всеки хотел при проверка на място трябва да установи и намали загубите на водните ресурси чрез идентифициране и премахване на водните течове.

• Смяна кърпи и чаршафи

При пристигане, гостите ще бъдат информирани за политиката относно околната среда. Тази информация обяснява на госта, че кърпите и чаршафите се сменят при поискване или с честотатаопределена от политиката за околната среда или спрямо изискваниятана закона и / или на националното законодателство.

• Правилното изхвърляне на отпадъчните води

Обектът за туристическо настаняване ще информира гостите за правилното управление на отпадъчните води с цел пречистване на отпадъчните води в съответствие с плана на общинското управление на отпадъчните води и европейските норми в това отношение.

• Поливане на цветя и градини

Градинските растенията трябва да се поливат през подходящи интервали, определени от климатичните условия на всяко място.

• пречистване на води

Отпадъчните води трябва да бъдат третирани, за да се намали въздействието върху околната среда.

Почистващи препарати и дезинфектанти

• Дезинфектанти

Дезинфектанти ще се използва само когато е необходимо да се спазят законовите хигиенни изисквания.

• Обучение на служителите за дезинфектанти и детергенти.

Всички единици за настаняване трябва да участват в програмата за информиране и образование на персонала относно правилното използване на дезинфектанти и детергенти.


Отпадъци
• Разделно събиране на отпадъците от гостите

Гостите трябва да имат възможност за разделяне на отпадъците в стаята или на места специално предвидени за рециклиране.

• Отделянето на отпадъци

Отпадъците ще бъдат разделени на категории, които могат да се управляват отделно от местните дружества или национално управление на отпадъците.

• Опасни отпадъци

Опасните отпадъци трябва да бъдат отделени от жилищните помещения. Всички видове опасни отпадъци трябва да бъдат идентифицирани, да се разделят, съхраняват и обезвреждат по безопасен начин чрез фирми, която се занимават с управлението на опасни отпадъци.

• превоз на отпадъци

Ако няма доставчик на услуги за събиране на отпадъци, всеки хотел трябва да поеме тази отговорност и да организира собствен транспорт и депониране.

• продукти за еднократна употреба

Покупката на продукти за еднократна употреба трябва да се избягва. Те включват тоалетни принадлежности, стъклени чаши, чинии и прибори за хранене за еднократна употреба.

• Опаковки за закуска

Освен в ситуациите когато е уредено със закон, няма да бъдат използвани за опаковане на храни, за закуска или други услуги, с изключение на млечни продукти за мазане (масло, маргарин, топено сирене), шоколад, фъстъчено масло или диетични конфитюри .Други услуги


 •  Без пушене в общите части на сградите.

          Всичките общи части на затворено да имат обособени места където пушенето е забранено.
 • Публичен транспорт

            Гостите и служителите ще получават информация за средствата за транспорт от и до мястото за настаняване.

Управление и подръжка•    Обща подръжка

Всяка хотелска единица трябва да създават интегрирано система за управление на поддръжката, включително поддръжка за всички части на хотела.

•     Ремонт и поддръжка на бойлери

Парното въведено в експлоатация трябва да се поддържа най-малко веднъж годишно или на интервали изисквани от националните законодателства. Ефективността и нивото на емисиите трябва да бъдат документирани.

•      Създаване на политиките за околната среда

Всяка база за астаняване трябва да установи собствена политика за околната среда, годишна програма за опазване на околната среда, непрекъсната обратна връзка от страна на гостите и за мониторинг и система за оценка.

•    Обучение на работниците

Хотелитя трябва да осигурят служителите с информационни и обучителни програми, включително ръководството, за да се гарантира прилагането на мерките за опазване на околната среда и да се осъзнае отговорното отношение спрямо околната среда.

• информирането на гостите

Гостите трябва да са наясно с цялата програма за действие за околната среда на хотела, включително и неговата екологична политика. Те трябва да бъдат насърчавани и мотивирани да участват в екологичната програма на единицата за настаняване.

•   Данните за потреблението на вода и енергия.

Базата за настаняване следва да измерва и контролира цялата консумацията на вода и енергия. Когато е възможно, данните ще се събират ежемесечно или поне веднъж годишно. През активния сезон, данните ще бъдат изразени като потребление за нощувка на кв.м на вътрешното пространство. Тези данни трябва да бъдат докладвани на компетентния орган, който е оценявал за сертифицирането за екомаркировка.

•    Събиране на други данни

Хотелите ще трябва да измерват и контролират всички видове химикали, перилни препарати и опасни отпадъци. Тези данни ще се събират месечно или поне веднъж годишно.

•    Информация върху знака за екомаркировка

След сертифицирането, единицата за настаняване може активно да използва екомаркировката – лого, за информираност и популяризиране. А второто поле ще съдържа следната екомаркировката:

Обектът за туристическо настаняване осигурява използването на възобновяема енергия, въвежда мерки за пестене на енергия и вода, намаляване на отпадъците и подобряване на местните условия на околната среда.Всеки един от тези изисквания могат да бъдат оценени с определен брой точки. За всяка една хотелска единица която се стреми да  получи екомаркировка, трябва да получи минимум 20 точки. Допълнителни точки могат да бъдат получени чрез прилагането на допълнителни решения за намаляване на потреблението на енергия. Те не са задължителни и предлага широка гама от възможности, в зависимост от възможностите и екологичната политика на всека туристическа база за настаняване.Тези незадължителни критерии могат да са свързани с:Енергията• Производство на електроенергия от фотоволтаични панели или вятърни турбини.

• Енергия от възобновяеми енергийни източници.

• Енергийна ефективност на бойлерите

• Емисиите от бойлерите

• Локално парно

• Интегрирана система за генериране на електрическа и топлинна енергия

• Термопомпи

• Оползотворяване на отпадна топлина

• Терморегулация

• Изолация на съществуващи сгради

• Климатични системи

• Автоматично изключване климатик

• Биоклиматична архитектура

• Енергийно ефективни фризери, миялни и перални машини.

• Позиционирането на фризерите

• Автоматично изключване на осветлението в стаите за гости.

• Автоматично изключване на външното осветление

Водата• Използване на дъждовната вода

• Воден дебит от чешми и душове

• Водния поток в тоалетните

• Консумация на вода в миялна машина

• Консумация на вода в пералнята

• Температурата и водния поток от чешмата

• Таймери за душове

Химични и опасни вещества• Препарати

• Бои и лакове за вътрешни помещения

• Дозиране на дезинфектанти за плувни басейни

• Механично почистване
 
Управлението на отпадъците


Органични градини

     •    Компостиране

     •   Чаши за еднократна употреба

     •   Опаковки за закуска

     •   Отстраняване на масла / мазнини

     •   Текстилни и технически отпадъци

Други услуги


 • Комуникационни и образователни програми за опазване на околната среда
 •  Забрана за пушенето в стаите
 •  Колелета
 • Бутилки за многократно ползване
 •  Хъртиени продукти
 • Дълготрайни блага
 •  Органична храна
 •  Местни хранителни продукти

Управление


 • Регистрацията по EMAS или EN ISO на хотелската единица за туристическо настаняване.
 • Регистрацията по EMAS или EN ISO на доставчиците
 • Въпросник относно опазването на околната среда
 • Устройства за измерване на енергията и водата
 • Допълнителни мерки относно околната среда

Повече информация за тези решения може да бъде намерена тук: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/apppack_0904.pdf

http://www.traintoecolabel.org/r/en/accomodation/all