frunza
Bulgarian (Български)   English (United Kingdom)   Română (România)

„Зелени” проекти

Ключеви решения зе Енергията:

Един проект който предоставя информация, техническа подкрепа и подготовка като подпомагане на малки и средни предприятияот Европа в туристическия сектор за подобряване на енергийната ефективност и използването на възобновяема енергия.

http://hotelenergysolutions.net

ПроектаEMAS MOVE-IT:

Европейски проект, насочен към въвеждането на EMAS сертифициране в областта на туризма, като се използва групов метод. Услугата групира малките и средни предприятияот различни региони, за да се насърчава развитието на конкурентоспособни туристически пакети. По този начин, социалните, икономическите и екологичните аспекти на туризма са по-лесно  свързани, осигурявайки по този начин добавена стойност на услугите в тези региони.

http://www.move-it.eu/

Хотелите -Martin

Първата белгийската верига която получи EMAS сертифициране. 10 хотели в шест белгийски градове успешно са намалили тяхното въздействие върху околната среда от към енергия, вода, замърсяване на почви и шум, качеството на въздуха, мерки за безопасност и предотвратяване на риска, сортиране и управление на отпадъците, мобилността и биологичното разнообразие.По техния пример, те се опитват да насърчават устойчивите практики в туристическия сектор. На сайта им можете да намерите стъпките които са следвали, за да получите "зелена" хотелска верига: успяли са чрез конкретни действия, обучение и информиране на персонала и финансови стимули. Можете да прочетете повече тук:

http://www.martins-hotels.com/en/configurator/index/tomorrow-needs-today-emas

RELACS: Възобновяема Енергия за  Местата за Настаняване на Туристи


Proiectul RELACS este un Proiect European ce încurajează punerea în aplicare a tehnologiilor de energie regenerabilă si a măsurilor de eficientă energetică în clădiri de cazare turistică. În scopul de a atinge obiectivele, proiectul propune  planuri de marketing atrăgătoare pentru hoteluri, cum ar fi o retea europeană de staţiuni turistice, un logo pentru energie durabilă, instrumente de informare (website, Catalogul European, broşuri naţionale, etc) pe itinerarii RELACS şi un premiu final. Mai multe detalii pe:

Проектът RELACS е европейски проект, който насърчава прилагането на технологии за възобновяема енергия и мерки за енергийна ефективност в сгради предназначени за туристическо настаняване. За да постигне целите си, проектът предлага атрактивни маркетингови планове за хотели, като европейска мрежа на курорти, лого за устойчива енергия, инструменти за информиране (сайт, Европейски Каталог, национални брошури и т.н.) по стъпките на RELACS и окончателна награда. Повече подробности на:

http://www.relacs.eu/project.php

Хотел „Ritz-Carlto” вБерлин

Този хотел е първият 5*-звезденв Eвропакойто е бил сертифициран по EMAS. Хотела има наложени всичките стандарти EMAS с цел постоянно да подобряват резултатите си в отношение на опазване на околната среда.

http://www.ritzcarlton.com/en/Properties/Berlin/Reservations/Packages/Detail/EMAS_certificate_page.htm

Be-Smarter/ Бъди по-умен

Това е европейска мрежа, която подпомага малките предприятия в прилагането на Системи за Екологично Управление. Мрежата в момента е съставена от членове от пет европейски страни: Естония, Унгария, Белгия, Германия и Франция.

http://www.be-smarter.eu/index.html

Проекта„BRAVE“

Проекта B.R.A.V.E. цели цялостно подпомагане при въвеждането на EMAS (и на други доброволни системи за сертифициране, като Европейската Екомаркировка ) от гледна точка на правните мерки касаещи околната среда на държавите членки на Европейски Съюз. http://www.braveproject.eu/

Проекта„EMAS-EASY“

Se adaptează foarte bine la structurile organizaţionale de dimensiuni reduse şi mai puţin formale ale interprinderilor mici.

Това е стандартен вариант на EMAS, създадена за да се улесни регистрацията по EMAS за малки и много малки предприятия. Методологията покрива всички приложения и изисквания по EMAS (и / или ISO 14001) и се основава на идеята за Еко-Карта. Адаптира се добре към малки организационни структури и по-малко формални на малките предприятия.

http://www.emaseasy.eu/