frunza
Bulgarian (Български)   English (United Kingdom)   Română (România)

Proiecte „verzi”

Soluții Cheie de Energie:

Un proiect care oferă informaţii, suport tehnic și pregătire pentru a ajuta întreprinderile Europene mici și mijlocii din sectorul turismului să își îmbunătățească performanțele energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie.
 
http://hotelenergysolutions.net

Proiectul EMAS MOVE-IT:

Un proiect European ce promovează implementarea certificării EMAS în sectorul turismului, folosind o metodă de grup. Serviciul grupează afaceri mici şi medii din diferite regiuni în scopul de a promova un pachet competitiv de servicii turistice.  În această manieră, aspectele sociale, economice şi ecologice ale tursimului sunt mai ușor relaționate, oferind astfel o valoare adăugată serviciilor din aceste regiuni.
http://www.move-it.eu/

Hotelurile Martin

Primul lanţ hotelier belgian care a primit certificarea EMAS. 10 hoteluri, în 6 oraşe belgiene, au redus cu succes impactul lor asupra mediului privind energia, apa, poluarea solului și fonică, calitatea aerului, măsurile de securitate și de prevenție a riscurilor, sortarea și gestionarea deșeurilor, mobilitatea şi biodiversitatea.
Prin exemplul lor, ei încearcă să promoveze practici durabile în sectorul turismului. Pe site-ul lor puteți găsi paşii pe care ei i-au urmat pentru a ajunge un lanț hotelier ‘verde’: au reuşit prin acţiuni concrete, pregătirea și informarea personalului şi stimulente financiare. Puteți citi mai multe aici:
http://www.martins-hotels.com/en/configurator/index/tomorrow-needs-today-emas

RELACS: Energie Regenerabilă pentru Spaţii de Cazare pentru Turişti

Proiectul RELACS este un Proiect European ce încurajează punerea în aplicare a tehnologiilor de energie regenerabilă și a măsurilor de eficiență energetică în clădiri de cazare turistică. În scopul de a atinge obiectivele, proiectul propune  planuri de marketing atrăgătoare pentru hoteluri, cum ar fi o rețea europeană de staţiuni turistice, un logo pentru energie durabilă, instrumente de informare (website, Catalogul European, broşuri naţionale, etc) pe itinerarii RELACS şi un premiu final. Mai multe detalii pe:
 
http://www.relacs.eu/project.php

Ritz-Carlton Hotel în Berlin

Acest hotel este primul hotel de 5* din Europa care a primit certificarea EMAS. Hotelul are implementate toate standardele EMAS, în scopul de a îmbunătăți continuu performanțele sale de mediu.
 

Be-Smarter

Aceasta este o rețea europeană care asistă întreprinderile mici, în punerea în aplicare a Sistemelor de Management de Mediu. Rețeaua este compusă în prezent din membri din 5 țări Europene: Estonia, Ungaria, Belgia, Germaia and Franţa.
http://www.be-smarter.eu/index.html

Proiectul BRAVE

Proiectul B.R.A.V.E. urmăreşte să sprijine pe deplin integrarea  EMAS (şi a altor sisteme de certificare voluntară, cum ar fi Eticheta Ecologică a UE) în termenii legislației de mediu a Statelor Membre ale Uniunii Europene.
http://www.braveproject.eu/

Proiectul EMAS-EASY

Acesta este o variantă standard a EMAS, dezvoltată pentru a facilita înregistrarea EMAS pentru afacerile mici şi foarte mici. Metodologia acoperă toate cererile EMAS (şi sau/ ISO 14001) şi este bazată pe conceptul Harta Eco. Se adaptează foarte bine la structurile organizaţionale de dimensiuni reduse şi mai puţin formale ale interprinderilor mici.
http://www.emaseasy.eu/