frunza
Bulgarian (Български)   English (United Kingdom)   Română (România)

despre-ro
 
 

Obiectivele proiectului

 • Promovarea utilizării sustenabile a resurselor naturale ale regiunii transfrontaliere Constanţa – Dobrich.
 • Educarea  clusterului de turism şi a consumatorului de servicii turistice în regiunile Dobrich şi Constanţa despre nevoia unei utilizări sustenabile a resurselor naturale.
 • Introducereametodelor şi sistemelor clusterului de turism pentru managementul şi protecţia mediului (EMAS şi ECO LABEL). 


Locația proiectuluiProiectul are loc în regiunea transfrontalieră dintre Constanța (România) și Dobrich (Bulgaria)
mapabout
 
Județele Dobrici și Constanța se încadrează în partea de Est a Luncii Dunării. Această zonă de frontieră este diferită de restul Europei datorită caracteristicilor sale deosebite, cum ar fi localizarea geografică, apropierea de Marea Neagră, structura solului și clima, istoria antică, flora și fauna caracteristice și un amestec unic de elemente de origine sudică, cu specii pontice, ponto-caspice, europene și eurasiatice ce conturează biodiversitatea unică a acestei regiuni. Regiunea Dunării de Jos este singura zonă a Uniunii Europene cu peisaje tipice de stepă.

Coridorul de migrație a păsărilor, "Via Pontica", reprezintă o atracție importantă a acestei regiuni.

În zilele noastre, conștientizarea situației actuale a mediului și conservarea biodiversității din fiecare regiune sunt deosebit de necesare.
 
Rezultate şi beneficii cheie ale proiectului


1. Conştientizare crescută a clusterului de turism şi a consumatorilor de servicii turistice despre protecţia mediului şi combaterea schimbărilor climatice, despre arii protejate şi puncte de reper naturale din regiune.

2. Condiţii create pentru acţiuni integrate pentru dezvoltare durabilă a regiunii transfrontaliere.

3. Capacitate crescută a IMM-urilor din clusterul de turism pentru dezvoltare durabilă, protecţia mediului şi combaterea schimbărilor climatice.

4. Conştientizare crescută a clusterului de turism despre metodele şi sistemele pentru gestionarea impactului asupra mediului.

5. Condiţii create pentru certificarea companiilor din clusterul de turism cu standardul european Eco Label şi EMAS.

6. Condţii create pentru dezvoltarea eco-turismului.

7. Interes crescut asupra eco-turismului şi hotelurilor, aplicând practici verzi.Componente de proiect şi rezultate1. Publicitate şi promovare a scopurilor proiectului, obiectivelor şi rezultatelor
 • 2 conferinţe de presă
 • Prezentări multimedia
 • Materiale promoţionale şi evenimente
 • Publicaţii media şi reportaje
 • Masă rotundă pe teme de mediu şi dezvoltare durabilă a regiunii transfrontaliere


2. Strategie pentru dezvoltare durabilă a regiunii transfrontaliere
 • Analiză şi evaluare a stării actuale a mediului de-a lungul regiunii mării negre din Dobrich şi Constanţa
 • Studiu de mediu
 • Strategie pentru dezvoltare durabilă a zonei transfrontaliere


3. Campanii de creştere a conştientizării asupra protecţiei mediului şi dezvoltării durabile
 • “Green web portal” transfrontalier
 • Film de 40 minute pentru protecţia mediului şi combaterea schimbărilor climatice
 •  Materiale promoţionale


4. Creşterea capacităţii imm-urilor din clusterul de turism pentru dezvoltare durabilă, protecţia mediului şi combaterea schimbărilor climatice

 • Curriculum pentru dezvoltare durabilă în regiunea transfrontalieră a clusterului de turism
 • “teaching tool “ şi cd despre dezvoltarea durabilă
 • Sistem pentru training online la distanţă
 • Seminar de 2 zile pe dezvoltare durabilă
 •  Reţea eco a clusterului transfrontalier
 • Schimb de bune practici
 • Sistem pentru consultanţă online


5. Campanie de creştere a conştientizării clusterului de turism despre certificarea EMAS şi ECO LABEL
 • Curriculum pentru experţi despre eco label şi emas
 • Training de 5 zile pentru experţi despre eco label şi emas
 • Seminar de 2 zile pentru clusterul de turism pe creşterea conştientizării pe eco label şi emas
 • Manual pentru certificarea cu eco label şi emas pentru experţi şi clusterul de turism


Planificarea proiectului pe cele 18 luni

2012

2013

 

Despre program

Nume

PROGRAMUL DE COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ ROMÂNIA-BULGARIA (CBC) 2007-2013

Obiectiv strategic

Apropierea oamenilor, a comunităţilor şi a economiilor zonei de graniţă dintre România şi Bulgaria, în vederea participării la dezvoltarea comună a zonei de cooperare, prin utilizarea durabilă a resurselor şi avantajelor sale umane, naturale şi de mediu.

Sursa de finanțare

Fondul European de Dezvoltare Regională

Valoarea totală

262 milioane Euro

Zone eligibile

7 judeţe româneşti: Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Constanţa;

9 districte din Bulgaria: Vidin, Vratsa, Montana, Pleven, Veliko Tarnovo, Ruse, Silistra, Dobrich și Razgrad

Axe prioritare

1. Accesibilitate: Îmbunătăţirea mobilităţii şi accesului la transport, infrastructură de informare şi comunicare.

2. Mediu: Utilizare sustenabilă şi protejarea resurselor naturale şi a mediului şi promovarea unui management de risc eficient în zona transfrontalieră.

3. Dezvoltare economică și socială  prin identificarea şi consolidarea în comun a avantajelor comparative ale zonei.