frunza
Bulgarian (Български)   English (United Kingdom)   Română (România)

Cum să devii mai "verde" cu EMAS și Eticheta Ecologică
emaglogo
Schema Europeană de Management de Mediu și Audit (EMAS) este un instrument de management ce poate ajuta companiile și organizațiile să își îmbunătățească performanțele de mediu.

Organizația dumneavoastră poate obține certificarea EMAS urmând următorii pași:

I. Conduceți o primă analiză de mediu

Ca prim pas în aplicarea pentreu certificarea EMAS, organizația trebuie să desfășoare o primă analiză de mediu, ce va lua în considerare toate aspectele de mediu ale activităților, produselor și serviciilor companiei, metodele de conttrol, cadrul legal și reglemntar al organizației și practicile și procedurile de management de mediu existente. Ca rezultat, organizația va identifica oportunitățile pentru îmbunătățirea performanței sale de mediu.

II Adoptați o politică de mediu

Înregistrarea pentru certificatul EMAS necesită ca organizația să adopte o politică de mediu și să se angajeze la respectarea legislației de mediu existente, prevenirea poluării, realizarea unei îmbunătățiri continue a performanțelor de mediu și implicarea angajaților și clienților în tot acest proces.

III Stabiliți un Sistem de Management de Mediu1. Stabiliți obiective și țintePentru a pune bazele unui sistem integrat de management de mediu, trebuie stabilit un set de obiective și ținte privind protecția mediului. Acestea ar trebui să reflecte viziunea de afaceri a organizației, politica sa de mediu, cerințele legale și opiniile tuturor părților interesate.

Acest set de obiective ar trebui să fie inteligent (SMART) :

Specific: Concentrați-vă pe factorii de performanță importanți; evitați expresiile cu înțeles larg, cum ar fi ‘să devenim mai prietenoși cu mediul’.

Măsurabil: Nu uitați! Ceea ce nu a fost măsurat, nu poate fi gestionat. Prin urmare, obiectivele trebuie să fie cantitative, pentru a putea fi măsurate. Alegeți unitățile de măsură cu grijă, astfel încât să puteți primi feedback cu privire la progress.

Realizabil: Dacă obiectivele sunt setate prea sus, este puțin probabil ca ele să poată fi realizate, ceea ce va demotiva părțile implicate.

Realistic: Pe de altă parte, dacă obiectivele sunt setate prea jos, compania este posibil să nu atingă adevăratul său potențial. De asemenea, ar trebui evitată stabilirea unui număr prea mare de obiective.   

Termen precis: Obiectivele ar trebui întotdeauna să includă o limită de timp, ce va permite o mai bună evaluare a realizării lor.  

2. Realizarea unui Program de Management al Mediului

Programul de management de mediu este un plan de acțiune, ce conține resurse suficiente pentru realizarea obiectivelor și țintelor legate de protecția mediului.  Pașii ce trebuiesc urmați pentru stabilirea unui stfel de program includ:

-identificarea posibililor pași și criterii.

-definirea unui termen limită pentru fiecare măsură ce urmează să fie luată.

-alocarea responsabilităților pentru diferitele măsuri ce vor fi luate.

-asigurarea securității resurselor.

-primirea de feedback din partea angajaților ce vor fi responsabili pentru implementarea diferitelor măsuri de protecție a mediului.

Programul de management al mediului ar trbui să se concentreze pe 6 arii cheie:
 • Eficiența energetic
 • Eficiența materialelor
 • Apă
 • Deșeuri
 • Biodiversitate
 • Emisii poluante

Programul de management de mediu ar trebui să conțină măsuri pentru alegerea celor mai bune soluții pentru companie, din punct de vedere al eficienței energetice. Acestea se pot referi la:

 

Adoptare unor practici ecologice de menaj

 

 • Asigurați-vă că temperatura pentru termostatele din fiecare camera sunt setate la un nivel corect pentru confortul clienților, pentru a reduce nevoia de a deschide ușile și geamurile, în timp ce instalațiile de aer condiționat și încălzire funcționează.

 • Electricitatea și iluminatul interior închise: asigurați-vă că dispozitivele de iluminat și cele care folosesc curent electric sunt închise în camerele neocupate, imediat ce clienții le eliberează.
 • Vara și iarna, asigurați-vă că draperiile, jaluzelele și ferestrele sunt închise atunci când o cameră nu este ocupată.
 • Nu puneți în funcțiune dispozitivele electrice din bucătărie decât atunci când este necesar și închideți-le atunci când nu mai este nevoie de ele.
 • Asigurați-vă că mașinile de spălat vase funcționează numai la capacitate maximă – funcționarea la jumătate din capacitate consumă mult mai multă energie.
 • Încercați să poziționați frigiderele și congelatoarele departe de zonele de gătit la temperatură ridicată; o locație mai răcoroasă și bine ventilată va reduce consumul de curent electric.
 • Dezghețați frigiderele, mini-barurile și congelatoarele atunci când este necesar.
 • Asigurați-vă că instalațiile de răcire a pivnițelor operează cu un minim aport de energie electrică: - verificați ca temperatura să nu fie setată la un nivel prea scăzut, păstrați închise ușile pivnițelor/beciurilor, asigurați-vă că niciun echipament ce produce căldură, cum ar fi mașinile de gheață, congelatoarele, răcitoarele de bere, nu sunt amplasate în pivniță.
 • Operați mașinile de spălat vase și uscătoarele la încărcătură maximă, pentru a minimiza numărul de operațiuni.
 • Asigurați-vă că temperatura și cantitatea apei utilizate sunt în concordanță cu instrucțiunile oferite de producător.
 • Asigurați-vă că intrarea principală este mereu închisă, pentru a evita infiltrarea aerului.
 • Stingerea luminilor ce nu sunt necesare, atunci când nivelul iluminatului ambiental este suficient sau când camerele nu sunt ocupate, poate reduce semnificativ consumul de energie necesar pentru iluminatul interior.
 • Ajustați termostatele la temperaturi adecvate, în special în camerele neocupate (săli de conferințe, birouri, restaurant, etc.)
 • Ajustarea aerului condiționat: opriți instalațiile de aer ondiționat în camere ce nu sunt utilizate permanent, cum sunt sălile pentru festivități, anexele, restaurantele,etc., de îndată ce acestea sunt eliberate. Ajustați termostatele la temperaturi adecvate și nu le setați la un nivel prea scăzut (în lunile de vară, o temperatură a cemerei între 22 și 24 °C este acceptabilă pentru majoritatea persoanelor).
 • Răcire gratuită: Pe parcursul verii, deconectați aparatele de aer condiționat, atunci când temperatura de afară este mai scăzută decât cea interioară, pentru a beneficia de un sistem de aer condiționat gratuit, prin ventilație naturală.
 • Sistemul electric: opriți echipamentele electrice atunci când acestea nu sunt în folosință sau nu sunt necesare pentru o perioadă prelungită de timp. Dați atenție specială modurilor stand-by al sistemelor hi-fi, televizoarelor, computerelor, etc.
 • Asigurați-vă că piscina este acoperită, pentru a reduce evaporarea apei în timpul verii sau pierederea de căldură pe timp de iarnă.

 

 

Asiguarea service-ului și mentenanței regulate ale echipamentelor

 • Asigurați-vă că aveți un manual actualizat și ușor de urmat ce detaliază metodele de operare, instrucțiuni și setări de control standard pentru instalațiile de încălzire și aerr condiționat.

 • Asigurați mentenanță regulată pentru echipamentele de încălzire.

 • Asigurați mentenanță regulată pentru echipamentele de ventilație și răcire.

 • Asigurați mentenanță regulată pentru țevile ce transportă abur.

 • Asigurați mentenanța regulată  și ajustarea corectă a echimpementelor pentru gătit.

 • Curățați în mod regulat echipamentele pentru gătit.

 • Asigurați mentenanța și ajustarea corectă a mașinilor de spălat rufe.

 • Verificați și curățați regulate filtrele uscătoarelor de rufe.

 • Asigurați-vă că nisipul din camera de spălare în contracurent este înlocuit anual, pentru a menține o filtrare eficientă a apei

 

Îmbunătățirea menegementului de mediu prin oferirea de informații aangajaților și clienților.

 •  Informați și pregătiți angajații în legătură cu:
              - importanța eficienței energeticei

             - bune practici de  good gospodărire

             - mentenanța preventivă a echipamentelor

 • Prezentași clienților informații despre bune practici pentru eficiența încălzirii spațiului, deschiderea frestrelor, stingerea luminilor, etc.

Îmbunătățirea izolației termice a clădirii

 • Izolația ferestrelor. Ar trebui folosite ferestre cu geamuri duble, pentru a reduce pierderile de căldurp, condensarea și zgomotul și pentru a îmbunătăți confortul termic.
 • Izolația pereților interiori. Umplerea cavităților pereților cu termoizolație (de ex. vată minerală, bile sau spumă de polistiren) poate ajuta la reducerea de până la 2/3 a costurilor pentru încălzire.
 • Izolația pereților exteriori. În acest caz,izolația termică este cel mai bine amplasată pe exteriorul pereților.
 • Termoizolația acoperișurilor.

Reducerea infiltrării aerului

 • Instalarea ușilor automate la intrare.
 • Preveniea infiltrării aerului prin ferestre și uși.

Îmbunătățirea microclimatului/ protejarea clădirii de soarele verii

 • Instalați echipamente de umbrire fixe sau externe și mobile, pentru ferestrele expuse la soare în timpul verii.
 • Plantați copaci, arbuști sau plante locale, pentru umbrire și protecție împotriva vântului.
 • Instalați piscine deschise sau fântâni, pentru răcirea adițională a mediului, prin evaporarea apei.

Asigurarea unei mai bune utilizări a echipamentului, prin control și reglementări adecvate

 • Control termostatic
 • Instalați controale termostatice individuale în camerele pentru oaspeți.
 • Control automat al sistemelor de încălzire și aer condiționat, în camerele pentru oaspeți.
 • Introducerea dușurilor cu flux redus ăn băi, pentru reducerea consumului de apă.
 • Instalarea sistemelor de chei electronice, pentru a opri curentul electric atunci când camerele pentru oaspeți nu sunt ocupate.
 • Introducerea unor reglemenări stricte ce țin de căldură, pe zone, și ajustați aceste reguli la nevoile curente și nivelul de ocupare al diferitelor zone.
 • Sisteme de control automat al iluminatului interior.
 • Sisteme de control automat al iluminatului pe zone.
 • Controlul sistemelor de ventilație: ajustați cantitatea de aer venit din exterior pentru a evita sub-ventilația sau supra-ventilația.
 • Reglementarea temperaturii apei: limitați temperatura apei la 60°C.
 • Controlul temperaturii apei: apa caldă ar trebui să fie controlată în funcție de timp și temperatură.
 • Sistem de management pentru gestionarea eficientă al vărfului de sarcină electrică, pentru a reduce consumul de electricitate în timpul perioadelor cu cerințe maxime de energie.
Îmbunătățirea eficienței sistemului de încălzire (încălzirea spațiilor și producerea apei calde)
 
 • Instalați echipamente eficiente din punct de vedere energetic pentru încălzirea spațiilor și/sau producerea de apă caldă și/sau răcirea spațiilor.
 • Instalați un sistem de încălzire cu temperaturi scăzute.
 • Asigurați izolația termică a boilerelor, a sistemelor de alimentare cu apă, a tancurilor de apă caldp și a țevilor ce transportă apa.
 •  Sistem închis de transport al apei calde, prin care se asigură existența unei surse de apă caldă în imediata apropiere a robineților și returnarea apei calde folosite înapoi în sistemul de încălzire a apei.
 •  Sisteme locale de încălzire instantă a apei.
 • Recuperarea căldurii din sistemul de aer condiționat, pentru a preîncălzi apa domestică.
 
Îmbunătățirea eficienței sistemelor de răcire a spațiului
 
 • Instalați echipamente eficiente de răcire a spațiului.
 • Asigurați izolația termică a țevilor și conductelor de aer sistemelor de aer condiționat.
 • Instalați ventilatoare de tavan de tip morișcă.
 
 
Îmbunătățirea eficienței ventilației
 
 •  Instalați un sistem de recuperare a căldurii din aerul evacuat de  instalații.
 •  Asigurați izolația termică a conductelor de aer
 • Instalați noi motoare a căror frecvență poate fi ajustată, pentru a activa ventilatoarele, pompele și sistemele de răcire.
 •  Plantați arbori pe laturile sud-estice și sud-vestice ale hotelului, pentru a asigura o umbrire corespunzătoare în timpul verii, și deci pentru a limitanevoia de aer condiționat.
 •  Asigurați-vă că sistemele de ventilație sunt eficiente din punct de vedere energetic.
 • Îmbunătățirea eficienței sistemului de iluminat
 •  Folosiți tuburi fluorescente și  balasturi electronice eficiente energetic în zonele iluminate pentru un timp îndelungat.
 •  Folosiți semne de ieșire din LED-uri.
 • Controlul iluminatului interior – iluminați doar zonele folosite sau care chiar necesită iluminare permanentă.
 •  Folosiți becuri eficiente energetic.
 
Îmbunătățirea eficienței altor echipamente electrice
 
 • Conectați mașinile de spălat vase și cele de spălat rufe la o sursă de apă caldă.
 • Alegeți echipamente electrice ce prezintă un nivel ridicat al eficienței energetice.
 
Idei pentru economisirea apei
 
 •  Sisteme integrate al ciclului de apă.
 • Instalații ecologice de tratare a apei reziduale reciclate, în scopul folosirii acesteia la irigații.
 • Mecanisme de economisire a apei în dușuri.
 • Folosire de lichide biologice pentru spălat și curățat.
 • Instalarea unui sistem de captare a apei de ploaie.
 • Folosirea apei de ploaie și a apei reciclate.
 • Folosirea toaletelor eficiente din punct de vedere al consumului de apă (care folosesc o cantitate mai mică de apă)
 • Educarea angajaților cu privire la soluțiile posibile de economisire a apei.
 
Producerea de deșeuri (inclusiv deșeuri periculoase)
 
 • Stabiliți un sistem de gestionare a deșeurilor bazat pe 3 principii: reducere, reutilizare, reciclare.
 • Puneți la dispoziție coșuri pentru reciclare și alte astfel de facilitate ce pot fi accesate atât de anagajați cât și de client. 
 • Separați deșeurile periculoase de alte tipuri de deșeuri.
 • Evitați folosirea produselor de unică folosință sau care nu pot fi reutilizate.
 • Evitați folosirea ambalajelor de unică folosință pentru micul dejun.
 
Consumul de substanțe periculoase și de hârtie
 • Evitați consumul de substanțe periculoase și hârtie
 • Folosiți hârtie reciclată pentru diferite scopuri: printarea documentelor, a informațiilor pentru oaspeți, a cărților de vizită, etc.
 
Zgomot
 
 • Asigurați-vă că toate ferestrele din hotel sunt cu strat dublu, pentru a evita poluare fonică.
 
Folosirea de tehnologii ce utilizează energie regenerabilă
 
 • Sisteme termice de panouri solare pentru încălzirea apei
 • Sisteme de producere a electricității prin panouri fotovoltaice
 • Boiler pe bază de biomasă
 • Pompă de energie geotermală ( pompă de căldură cu sursa în pământ)
 • Micro-sisteme energetice ce folosesc hidroputerea.
 • Energie eoliană – turbine eoliene de dimensiuni reduse.
 
IV Realizarea unui audit de mediu intern
 
După ce sistemul de management de mediu este stabilit, ar trebui condus un audit de mediu. Acest audit evaluează dacă sistemul de management a fost implementat în conformitate cu politicile și programele companiei. Auditul verifică, de asemenea, dacă organizația respectă cerințele legale cu privire la protecția mediului.
 
V Pregătirea unei decarații de mediu
 
Organizația trebuie să prezinte o declarație a performanței sale de mediu. Aceasta va stabili rezultatele obținute, în comparație cu obiectivele de mediu și pașii ce urmează a fi luați pentru a îmbunătăți în mod continuu performanțele de mediu ale organizației.
 
VI Verificarea independentă, de către un verificator certificat EMAS
 
Un verificator acreditat EMAS de către un stat membru va trebui să examineze și să verifice analiza de mediu, sistemul de management al mediului, procedura de audit și declarația de mediu.
 
 
VII Înregistrarea în cadrul organismului competent din statul membru
 
Declarația validată este apoi trimisă organismul competent EMAS pentru înregistrar și făcut public.
 
VIII Utilizarea declarației de mediu verificate
 
Declarația de mediu poate fi utilizată pentru a raporta datele cu privire la performanțe în scopul marketingului, pentru evaluarea lanțului de aprovizionare și a achizițiilor publice. Organizația poate folosi informațiile din declarația validată pentru a-și comercializa activitățile cu sigla EMAS, a evalua furnizorii cu privire la cerințele EMAS, și a trata preferențial furnizorii înregistrați EMAS.
Surse:
 
                                        Eticheta Ecologică
 
Eticheta Ecologică este o certificare europeanp ce ajută consumatorii să facă alegeri mai prietenoase cu mediul, atunci când aleg produse și servicii ce variază de la detergenți la hoteluri și camping-uri.
Pașii pentru implementarea Etichetei Ecologice sunt următorii:
 
I. Verificați dacă produsele sau serviciile pe care le oferiți sunt eligibile.
 
O listă oficială a tipurilor de produse și servicii ce pot primi Eticheta Ecologică poate fi găsită aici: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html
 
II. Înaintați o cerere către autoritățile locale pentru certificarea cu Eticheta Ecologică.
 
 
În România, autoritatea responsabilă în acest sens este Ministerul Mediului și Apelor. Organismul competent oferă informații despre procedura de aplicare, distribuie pachetele de aplicare și este responsabil de verificarea împlinirii cerințelor, înainte de primirea Etichetei Ecologice.
 
III. Pregătirea unui dosar detaliat ce va arăta cum au fost ăndeplinite criteriile tehnice.
 
IV. Evaluarea
 
Organismul competent va evalua apoi aplicația.
 
V. Certificare
 
Dacă aplicația este în conformitate cu cerințele și taxa de aplicare a fost plătită, aplicantul va primi Eticheta Ecologică, având dreptul de a folosi sigla acesteia.
Criteriile pe care serviciile de cazare turistică trebuie să le îndeplinească pentru a primi Eticheta Ecologică sunt:
 
Energe
 
 • Electricitate din surse de energie regenerabilă
 • Atunci când esxistă acces la surse de energie regenerabilă, cel puțin 50% din electricitatea folosită pentru toate activitățile va trebui să provină din aceste surse ‘curate’ de energie.
 • Cărbune și uleiuri grele
 • Fiind considerați unii dintre cei mai grei factori poluanți, aceștia nu vor fi folosiți ca și combustibil pentru sistemele de încălzire. În unitățile de cazare turistică ce au sisteme proprii de încălzire, nu vor fi folosiți cărbuni sau uleiuri grele cu un conținut de sulf mai mare de 0,1% ca surse de energie.
 •  Electricitatea pentru încălzire
 • Dacă este posibil, energia regenerabilă ar trebui folosită ca sursă pentru sistemele de încălzire. Aceasta poate include energie provenită de la panouri solare, turbine eoliene de dimensiuni reduse sau sisteme geotermale.
 • Eficiența boilerelor
 • Boilerele de apă noi, ce funcționează pe combustibil livhid sau gazos, vor avea o eficiență de cel puțin 90%.
 • Aer condiționat
 • Orice instalație de aer condiționat achiziționată pe durata folosirii Etichetei Ecologice va avea cel puțin rata A de eficiență energetică.
 •  Izolația ferestrelor
 • Toate camerele de oaspeți vor trebui să aibă ferestre duble, pentru a evita pierderile de căldură și a reduce poluarea fonică.
 • Oprirea instalațiilor de încălzire și de aer condiționat.
 • Instalațiile de încălzire și aer condiționat ar trebui oprite automat atunci când se deschid ferestrele din camere. În caz contrar, clienților ar trebui să li se ofere informații cu privire la importanța închiderii ferestrelor atunci când sistemele de încălzire sau aer condiționat se află în funcțiune.
 • Stingerea luminilor
 • Luminile din camerele de oaspeți ar trebui stinse în mod automat atunci când aceștia părăsesc camerele. Dacă în hotel nu există un astfel de sistem, clienții ar trebui să fie îndemnați să stingă luminile de fiecare dată când părăsesc camera.
 •  Becuri eficiente energetic.
 • Cel puțin 60& din becuri și 80 % din lămpile ce funcționează mai mult de 5 ore zilnic trebuie să fie eficiente din punct de vedere energetic.
 • Temporizzator pentru saună.
 • Temporizatoare pentru saună trebuie instalate pentru a crește și îmbunătăți eficiența de operare a saunelor. 
 • Instalațiile pentru încălzire exterioară
 • Zonele exterioare, cum ar fi cele pentru fumat, ar trebui să fie încălzite folosind numai energie regenerabilă.
 • Apa
 • Sursa de apă
 • Unitatea de cazare ar trebui să îndeplinească planurile, standardele și programele locale sau regională de protejare și economisire a apei. Pentru a fi în conformitate cu acestea, unitatea de cazare ar trebui să aibă ca sursă principală de alimentare cu apă utilitatea publică de alimentare cu apă din zonă.
 •  Debitul apei la robineți și dușuri
 • Debitul mediu al apei din robineți și dușuri, excluzând robineții din bucătărie și căzi, nu va depăși 9 litri/minut.
 • Economisirea apei în băi și toalete
 • Clienții ar trebui informați despre importanța reducerii consumului de apă în băi și toalete. Aceste informații pot fi oferite în diferite moduri, inclusiv prin afișe în băi, în carte cu informații pentru oaspeși, sau ca parte a mesajului de ‘bun venit’ la televizor.
 •  Coșuri de gunoi în toalete
 • Fiecare toaletă va avea un coș de gunoi, iar oaspeții vor fi încurajați să îl folosească pentru aruncarea diverselor deșeuri, în loc să le arunce în toaletă.
 • Clătirea pisoarelor
 • Toate pisoarele vor avea un sistem de tragere a apei automatic (temporizat) sau manual, astfel încât apa să nu curgă încontinuu.
 • Scurgeri
 • Unitatea de cazre trebuie să reducă pierederile de apă prin identificarea și eliminarea scurgerilor.
 • Schimbarea prosoapelor și cearșfurilor
 • La sosire, oaspeții vor fi informați cu privire la politica de mediu din unitatea de cazare. Aceste informații vor explica faptul că prosoapele și cearșafurile din camere vor fi schimbate la cerere, sau la frecvența stabilită de politica de mediu a unității de cazare sau cerută prin lege și/sau reglementări la nivel național.
 • Eliminarea corectă a apelor uzate
 • Unitatea de cazare turistică va informa oaspeții cu privire la gestionarea corectă a apei uzate, pentru a evita eliminarea substanțelor ce pot împiedica tratamentul apei reziduale, în concordanță cu planul municipal de gestionare a apelor uzate și reglementările europene în acest sens.
 • Udarea plantelor și a grădinilor
 • Grădinile și plantele ar trebui udate la intervale de timp corespunzătoare, determinate de condițiile climatice ale fiecărei locații.
 • Tratamentul apei reziduale
 • Apa reziduală trebuie tratată pentru a reduce impactul său asupra mediului.
 • Detergenți și dezinfectanți
 • Dezinfectanți
 • Substanțele dezinfectante vor fi folosite doar acolo unde este necesar, pentru respectarea cerințelor legale de igienă.
 • Educarea angajaților cu privire la dezinfectanți și detergenți.
 • Tot personalul unității de cazare trebuie să participe într-un program de conștientizare și educare cu privire la folosirea corectă a dezinfectanților și detergenților.
 • Deșeuri
 • Separarea deșeurilor de către clienți
 • Oaspeții trebuie să aibă opțiune de a separa deșeurile, în cameră sau în locuri special amenajate pentru reciclare.
 • Separarea deșeurilor
 • Deșeurile vor fi separate în categorii ce pot fi gestionate separat de către companiile locale sau naționale de management al deșeurilor.
 • Deșeuri periculoase
 • Deșeurile periculoase ar trebui separate de personalul unității de cazare. Toate tipurile de deșeuri periculoase ar trebui identificate , separate, depozitate în condiții de siguranță și eliminate de o companie ce se ocupă cu gestionarea deșeurilor periculoase.
 • Transportul deșeurilor
 • Dacă nu există un furnizor de servicii de colectare a deșeurilor, unitatea de cazare ar tebui să-și asume această responsabilitate și să organizeze propriul sistem de transport și eliminare a deșeurilor.
 • Produse de unică folosință
 • Achiziționarea de produse de unică folosință trebuie evitată. Acestea includ produse de toaletă, pahare, farfurii și tacâmuri de unică folosință.
 • Ambalajele pentru micul dejun
 • În afara de situațiile când este reglementat prin lege, nu vor fi folosite doze unice pentru împachetarea alimentelor pentru micul dejun sau pentru alte servicii, cu excepția produselor lactate tartinabile (unt, margarină, brânză tartinabilă), a ciocolatei, unturilor de arahide sau gemurilor dietetice.
 • Alte servicii
 • Fără fumat în zonele comune
 • O secțiune unde fumatul este interzis va fi disponibilă în toate zonele comune interioare.
 • Transportul public
 • Oaspeții și angajații vor primi informații cu privire la mijloacele de transport în comun disponibile spre și dinspre unitatea de cazare.
 
Management
 • Mentenanță generală

          Unitatea de cazare ar trebui să realizeze un program integrat de management al mentenanței, incluzând toate zonele de mentenanță ale hotelului.

 • Întreținerea și service-ul boilerelor

          Boilerele puse în funcțiune ar trebui întreținute cel puțin o dată pe an sau la intervalele cerute prin legile naționale. Eficiența și nivelul emisiilor trebuie să fie documentate.

 • Stabilirea politicilor de mediu
          Unitatea de cazare ar trebui să stabilească propria politică de mediu, un program anual de protecție a mediului, un feedback continuu din partea oaspeților și un sistem de evaluare și monitorizare.
 • Pregătirea angajaților
          Unitatea turistică va pune la dispoziția angajaților informații și programe de pregătire, inclusiv manuale, pentru a asigura aplicarea măsurilor de mediu și de a-i conștientiza pe aceștia cu privire la un comportament responsabil cu privire la mediu.
 • Informarea oaspeților
Oaspeții ar trebui să fie conștienți de întregul program de acțiune cu privire la protecția mediului din unitatea turistică, inclusiv de politica de mediu a acesteia. Ei ar trebui să fie încurajați și motivați să participe în programul de protecție a mediului din unitatea de cazare.
 • Date cu privire la consumul de apă și energie.
         Unitatea de cazare ar trebui să măsoare și să monitorizeze toate tipurile de consum al apei și energiei. Atunci când este posibil datele vor fi colectate lunar sau cel puțin anual, pe perioada în care              unitatea turistică este deschisă, iar datele vor fi exprimate și sub forma consumului pe noapte și pe mp al spațiului interior. Aceste date ar trebui raportate organismului competent ce a evaluat certificarea cu  Eticheta Ecologică.
 •  Colectarea altor date
          Unitatea de cazare va trebui să măsoare și să monitorizeze toate tipurile de chimicale, detergenți și deșeuri periculoase. Aceste date vor fi colectate lunar sau cel puțin anual.
 • Informațiile ce apar pe  Eticheta Ecologică
          După certificare, unitatea de cazare ar trebui să utilizeze în mod activ sigla Etichetei Ecologice, pentru conștientizare și promovare. A doua casetă a Etichetei Ecologice va conține următorul text:
          – Această unitate de cazare turistică ia măsuri pentru folosirea energiei regenerabile, economisirea energiei și apei, reducerea deșeurilor și îmbunătățirea condițiilor locale de mediu.
           Fiecare dintre aceste cerințe poate fi evaluată cu un anumt număr de puncte. Pentru ca o unitate de cazare turistică să primească Eticheta Ecologică, este necesar ca aceasta să primească un minim de                     20 de puncte. Puncte în plus pot fi obținute prin aplicarea de soluții adiționale de reducere a consumului de energie. Acestea sunt opționale și oferă o gamă largă de posibilități, în funcție de posibilitățile și politicile de mediu ale fiecărei unități turistice.
 
Aceste criterii opționale pot avea legătură cu:
 
Energie
 
 • Generarea electricității prin panouri fotovoltaice sau turbine eoliene.
 • Energie din surse de energie regenerabilă.
 • Eficiența energetică a boilerelor
 • Emisiile de noxe ale boilerelor.
 • Sistemul local de încălzire
 • Sistem integrat de generarea a electricității și căldurii
 • Pompe de căldură
 • Recuperarea căldurii
 • Termoreglare
 • Izolația clădirilor existente
 • Sistemele de aer condiționat
 • Oprirea automată a aerului condiționat
 • Arhitectură bioclimatică
 • Congelatoare, mașini de spălat vase și mașini de spălat rufe eficiente din punct de vedere energetic.
 • Poziționarea congelatoarelor
 • Stingerea automată a luminilor în camerele de oaspeți.
 • Stingerea automată a luminilor exterioare
 
Apă
 
 • Utilizarea apei de ploaie
 • Debitul de apă la robineți și dușuri
 • Debitul de apă în toalete
 • Consumul apei în mașina de spălat vase
 • Consumul apei în mașina de spălat rufe
 • Temperatura și debitul apei de la robinet
 • Temporizatoare pentru dușuri
 
Substanțe chimice periculoase
 
 • Detergenți
 • Vopseluri și lacuri de interior
 • Dozajul dezinfectanților pentru apa din piscină
 • Curățenia mecanicăGestionarea deșeurilor
 
 • Grădini organice
 • Compostare
 • Pahare de unică folosință
 • Ambalajele pentru micul dejun
 • Eliminarea grăsimilor/uleiurilor
 • Textile și mobile uzate
 
 
Alte servicii
 
 • Comunicare și programe educaționale cu privire la protecția mediului
 • Interzicerea fumatului în camere
 • Biciclete
 • Sticle reîncărcabile
 • Produsele de hârtie
 • Bunuri durabile
 • Mâncare organică
 • Produse alimentare locale
 
Management
 • Înregistrarea EMAS sau EN ISO a unității de cazare turistică.
 • Înregistrarea EMAS sau EN ISO a furnizorilor
 • Chestionar cu privire la protecția mediului
 • Dispozitive de măsurare a energiei și a apei
 • Măsuri de mediu adiționale
Mai multe informații despre aceste soluții pot fi găsite aici: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/apppack_0904.pdf